(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعهTOP(DR)

کنفرانس “همآهنگی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با بخش خصوصی” برگزار شد

کابل، 13 حوت، باختر
مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، امروز در کنفرانس “همآهنگی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با بخش خصوصی”، تاکید کرد که یکی از اهداف این اداره رفع مشکل بیکاری و فقر در کشور است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این کنفرانس که با حضور شماری از مسئولان حکومتی و بخش خصوصی در کابل برگزار شد، سرپرست ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت: هدف این نشست، رفع مشکل اساسی مردم افغانستان، همانا بیکاری و فقر است.
وی افزود: مشکل جدی اکنون این است که بخش خصوصی به افراد ماهر نیاز دارد، اما به جای این که در این بخش از جوانان افغانستان استفاده شود، متاسفانه کارگران خارجی استخدام می‌شوند.
او اضافه کرد: ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی مصمم است٬ مطابق نیاز بخش خصوصی کارگر تربیه کند و ما از بخش خصوصی می ‌خواهیم که نیازهای خود را با ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در میان بگذارند.
بعد، عبدالخلیل حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت هایش گفت: باید دربخش صنعت و تولید، به تمام نیاز مندی های جامعه و مردم توجه صورت بگیرد و صنعت کاران در راستای رشد این بخش تلاش بیشتر کنند.
وی افزود که امارت اسلامی، متعهد به آبادی و پیشرفت افغانستان و رشد اقتصاد کشور است و همچنان از صنعت کاران و سرمایه گذاری در این بخش حمایت می کند.
روح الله هوتک مشاور ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، در رابطه به اهداف و فعالیت بخش های مختلف این اداره معلومات داد و گفت:بعد از پیروزی دو باره امارت اسلامی تاکنون بیش از دوازده هزار و دوصد تن از برنامه های آموزشی کوتاه مدت این اداره فارغ شده اند و حدود بیست وهفت هزار تن در برنامه های آموزش های فنی و حرفه یی جذب شده اند.
همچنان در این کنفرانس، محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شیرباز کمینزاده رییس اتاق های صنایع و معدن، صدیق الله قریشی رییس اتاق پیشه وران و دکانداران و عبدالرحیم فیضان رییس اتحادیۀ پارک های صنعتی، به ترتیب در رابطه به همکاری و همآهنگی میان بخش خصوصی و ادارۀ تعلیمات تخنیکی ومسلکی صحبت کردند.
آنان توجه به صنعت و رشد اقتصادی را در پیشرفت و ترقی کشور مهم دانستند، همکاری شان را با ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ابراز کردند و از مردم خواستند که بیشتر از تولیدات صنایع وطنی استفاده کنند و باعث تقویت این بخش شوند.
بعد مولوی غلام سعید احساس معاون ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی: ضمن جمع بندی این کنفرانس، در صحبت هایش گفت: ما در این اداره یک مرکز نوآوری ایجاد کرده ایم که تمام ایده های مبتکران را جمع آوری کنیم.
وی افزود: تاکنون یک صدوسی وهشت مبتکر در مرکز نوآوری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ثبت شده است و حمایت می‌شوند.
به همین ترتیب رضا احمدی سازنده موتر ساخت ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در صحبتی گفت: اکنون جهاد گرم پایان یافته است و جهاد سازندگی آغاز شده است و دراین جهاد باید همه سهم بگیرند.
همچنان درجریان این محفل، رییس ترافیک نمبر پلیت (00001 ) به رضا احمدی اعطا کردند.
دراخیر این کنفرانس، قاری یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، تفاهمنامه همکاری دربخش انستیتوت هوتل داری و گرځندوی را امضا کرد.
همچنان رییس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تفاهمنامه های همکاری را با شمار از مسئولان نهاد های بخش خصوصی نیز امضا کرد . ختم باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا