اخبارجامعه

کودکی پس ازیازده ما دوری از منزل دوباره به خانواده اش پیوست

بازارک، 15 سرطان، باختر
یک کودک که ازپروان به پنجشیرفرار کرده بود دیروز دوباره به پدرش تسلیم داده شد.
استاد عظیم الله شهید رئیس کار و امور اجتماعی پنجشیربه آژانس باختر گفت که این کودک باشنده اصلی ولسوالی سیاه گرد پروان است، بنابر فشار های خانواده گی از یازده ماه بدینسو در پرورش گاه حضرت محمد مصطفی صل الله علیه وسلم در ولسوالی عنابه پنجشیر به سر می‌برد .
پدر این کودک از ریاست کار و امور اجتماعی پنجشیر به نیکی یاد کرد و دوری کودک اش را در این مدت بسیار سخت خواند.
ملا شاه ملنگ روح الله معاون والی وهمچنان رئیس کار و امور اجتماعی پنجشیر مقدار پول و تحفه برای پدرکودک یاد شده اعطا کردند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا