اخبارTOPگزارش ها

کودکی که هنوز به دنیا نه آمده بود٬ گلوله خورد

کابل/ ۱۱ حمل/ باختر

در یک هفته اخیر مردم ما بار دیگر شاهد حوادث اسفباری تروریستی بودند که در آن  بازهم  زنان و دختران قربانی شدند٬ اسفباراین که در چنین رویداد ها کودکی که هنوز چشم به جهان باز نکرده بود، گلوله خورد.

گزارشگر آژانس باختر می نگارد؛ درجریان یک هفتۀ گذشته در کنار چندین واقعۀ تروریستی در کشور دو واقعۀ بیشتر خبر ساز شد٬ قتل سه کارمند زن برنامۀ پولیو در شهر جلال آباد و حمله بر جان یک افسر پولیس درشهر قندهار که همسربادار خود را به شفاخانه می برد٬ در این حادثه همسر این افسر پولیس جان باخت و کودکی که در بطنش بود گلوله خورد٬ داکتران توانستند کودک را  از بطن مادرکشته شده بیرون کنند٬ وضعیت صحی این کودک  نگران کننده است.

این دو رویداد ادامۀ رویداد هایی است که در آن زنان و کودکان به گونۀ مستقیم و عمدی هدف قرار گرفته اند و کشته شده اند و این نشان می دهد که گروه های هراس افگن در پی کشتارزنان و کودکان اند٬ گروه هایی که با قساوت خو کرده اند و حالا در پی کشتار زنان و نوزادان اند.

تیر باران کردن سه دختر جوان که برای یک هدف انسانی کار می کردند٬ نه تنها نمایانگر تحجر و بربریت در برابر زنان است بل نشانۀ یک رویکرد مخربانه در برابر برنامه ملی واکسین پولیو است٬ مرضی که تنها در افغانستان و پاکستان وجود دارد و دشمن زندگی نوزادان و کودکان است٬ بسیمه، سمینه و نگینه چه گناهی جز خدمت به خلق الله داشتند که این گونه متحجرانه کشته شدند؟

اگر به ماجرای دشمنی القاعده و گروه های هوا خواه آن در برابر واکسین پولیو درافغانستان و پاکستان بپردازیم در می یابیم که این گروه با برنامۀ واکسین پولیو  دشمنی دارد٬ رهبر القاعده ده سال قبل در نتیجۀ سازمان دهی یک برنامۀ ساختگی پولیو در ایبت آباد پاکستان پیدا شد و کوماندویان امریکایی او را  کشتند٬ استخبارات امریکا در وجود شکیل افریدی داکتر پاکستانی این برنامۀ جعلی واکسین پولیو را٬ راه انداری کرده بود.

از آن به بعد بار ها رضاکاران واکسین پولیو در پاکستان و افغانستان هدف حمله  قرار گرفتند و طالبان برای سال ها اجازه ندادند که برنامۀ پولیو در ساحات تحت نفوذ آنان عملی شود.

هراس افگنان با کشتن این سه  خانم در حقیقت نیت و ارادۀ شان را برای تخریب برنامۀ واکسین پولیو بیان کرده اند٬ پولیو یک بیماری فعال در افغانستان که سلامتی کودکان زیر سن پنج سال را تهدید می کند.

حمله برتاسیسات صحی٬ داکتر و کودکان تحجر تازه یی است که گروه های هراس افگن به آن چنگ زده اند و این تحجر را با قساوت ادامه می دهند.

چند ماه قبل هراس افگنان بر یک زایشگاه در ساحۀ برچی ناحیه سیزدهم شهر کابل حمله کردند٬چند زن در حال زایمان  و چند نو زاد را کشتند٬ در کابل چند بار در موتر حامل داکتران زن در ساحۀ ناحیۀ هفتم ماین گذاری کردند٬ در فاریاب زنی را در جلو چشم فرزندانش به گلوله بستند٬ در بدخشان زن و شوهری را در دید فرزندان شان به این جرم که زن در دستگاه پولیس کار می کرد تیر باران کردند.بار ها دیده شده است که هراس افگنان کودکان را مامور انجام حمله های انتحاری کرده اند وشماری از کوکان به همین اتهام یا بازداشت شده اند و یا این که ٬ خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرده اند٬ در سمنگان٬ کندز٬ تخار٬ میدان وردک٬ هلمند…یافعالیت نهاد ها و موسسات صحی را متوقف کرده اند یا که آن را محدود کرده اند٬ در جوند بادغیس٬ مردم را به محاصرۀ اقتصادی کشیده اند.

دین مبارک اسلام جنگ و کشتاربی هدف و بدون دلایل را ناجایز می داند و برای حفاظت جان انسانان در منازعات جنگی دساتیر واضح دارد٬ به گونه یی که حتا در جنگ هایی که مجوز شرعی داشت پیامبر بزرگوار اسلام‹ص› برای مجاهدین دستور می داد که در جریان جنگ متوجه باشند که به زنان و کودکان آسیب نرسد٬ منابع آب٬ کشت و زراعت مردم آسیب نبیند٬ درختان قطع نشود٬ مگر امروز آنانی که شعار تحقق شریعت را می دهند کاری می کنند که با آموزه ها  و دساتیر دینی ما در تضاد است و این گونه فجایع تنها دشمنان اسلام را خوشحال می کند . تحلیل سیاسی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا