سیاستاخبارگزارش ها

گروه طالبان انتخابات زود هنگام را رد کردند

کابل/  ۴  حمل/  باختر

بعد از آن که شماری از رسانه گفتند رییس جمهوری افغانستان٬ در نشست استانبول خواستار انتحابات زود هنگام در کشور خواهد شد٬ طالبان٬ انتخابات زود هنگام را رد کردند.

قرار است تا چند روز دیگرنشست پیرامون افغانستان با شرکت جناح درگیر و بازیگران بیرونی قضیۀ افغانستان زیر نظارت سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه برگزار شود.

شماری از رسانه خبر دادند که رییس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست استانبول٬ مسئلۀ انتخابات زود هنگام را مطرح خواهد کرد٬ با آن که منابع وابسته به ریاست جمهوری در این مورد به گونۀ رسمی چیزی نگفته اند٬ گروه طالبان اعلام کرده اند که باید اول روی ساختار نظام آیندۀ افغانستان میان هیئت‌ های گفت وگوکننده دولت و طالبان توافق شود.

گروه طالبان٬ طرح انتخابات زود هنگام را یک طرح ناکام خوانده اند.

 ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می داند رییس جمهوری اسلامی افغانستان را متهم کرده است که برای استمرار قدرت تلاش می کند و طرح انتخابات زود هنگام هم به همین منظور است .

باید گفت که طالبان همیشه در برابر هر طرح چه از سوی دولت افغانستان مطرح شده است و یا نهاد بین المللی و یا کشور های دیگر٬ ایستاده شده اند٬ در حالی که خود هم هیچ طرحی ندارند و تنها احیای امارت اسلامی شان را شعار می دهند.

امارت اسلامی طالبان دیگر پذیرفتنی نیست٬ حتا شرکت کنندگان  نشست مسکو که هفتۀ گذشته با شرکت چهارکشور منجمله پاکستان گفته می شود به گونۀ از طالبان حمایت می کنند٬ مخالفت شان را با برگشت امارت اسلامی طالبان بیان کرده اند٬ بخشی عظیمی ازمردم افغانستان هم مخالف احیای امارت طالبانی اند .  تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا