(DR)اخبار(DR)جامعه(DR)صحت

گشایش شفاخانه ی بیست بستر درمان معتادان درجاغوری غزنی


شهرغزنی 6 جوزا باختر
شفاخانه ی بیست بستر درمان معتادان درولسوالی جاغوری غزنی گشایش یافت.
ساختمان این شفاخانه، درگذشته از تاسیسات وزارت صحت عامه در جاغوری بود و اکنون این وزارت، آن را با وسایل طبی تجهیز و به شفاخانه ی درمان معتادان مبدل کرده است.
داکتر رسول خان نظری رئیس صحت عامه ی غزنی به آژانس باخترگفت که فعالیت این شفاخانه، روند درمان معتادان به مواد مخدررا شدت می بخشد.
به اساس آمارارائه شده، درحال حاضر، هفده هزارو پنج صد تن ، ازجمله زنان و کودکان درغزنی، معتاد به مواد مخدراند.
درغزنی، چندین مرکز، به ویژه شفاخانه ی مرکزی این ولایت، ویژه ی درمان معتادان است.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا