اخبارTOPصحت

گشایش مراکزعملیات های بدون شق دردوشفاخانه ی کابل

کابل 23 عقرب باختر
مراکز عملیات های بدون شق در شفاخانه های استقلال وعاجل ابن سینا گشایش یافت.
وزارت صحت عامه، انتظاردارد با فعالیت این مراکز، درعرضه ی خدمات صحی به شهروندان بهبودی به میان آید.
معین وزارت صحت عامه در مراسم گشایش بخش لیپراسکوپی ” عملیات بدون شق” درشفاخانه عاجل ابن سینا گفت: امارت اسلامی در تلاش است تا زمینه های بهترعرضه خدمات صحی را به شهروندان در داخل کشور فراهم کند.
دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه امروز خبر داد که بخش عملیات های بدون شق” یا لیپراسکوپی شفاخانه های عاجل ابن سینا و استقلال گشایش یافت.
مولوی محمد اسحق صاحب زاده معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه،گشایش این مراکز را ، گام موثر در راستای بهبود عرضه خدمات صحی و رسیدگی به وضعیت صحی بیماران دانسته افزود، رهبری امارت اسلامی افغانستان و وزارت صحت‌عامه در تلاش است تا زمینه های بهترعرضه خدمات صحی را به هموطنان ما در داخل کشور فراهم کند که تلاش ها در این راستا جریان دارد.
او، از کارمندان صحی خواست تا با صداقت، تعهد بیشتر و رسیدگی به وضعیت صحی بیماران ، تلاش کنند.
لیپراسکوپی یک عملیه جراحی پیشرفته یی است که بدون شق بدن بیماران ، اجرا می شود که اختلالات آن کم است وباعث می شود بیماران به مدت کم در بستر بمانند وزود بهبود یابند.
مراکز عملیات های بدون شق درشفاخانه های استقلال و عاجل ابن سینا، به حمایت مالی وزارت صحت‌عامه و یکی از موسسات خیریه ، فعال و تجهیز شده است که روزانه بیماران در آن به طور مجانی توسط متخصصین داخلی عملیات می شوند.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا