اخبارصحت

گشایش مرکز درمان بیماری های ساری درلغمان

مهترلام 30 جوزا باختر
مرکزدرمان بیماری های ساری در لغمان امروز گشایش یافت.
سازمان صحی جهان برای ساخت تاسیسات این مرکزو نیز تجهیز آن هفت ملیون افغانی هزینه کرده است.
مولوی محمد اسحاق عاصم معین وزارت صحت عامه ی افغانستان هنگام گشایش مرکز انتانی درشهرمهترلام مرکز لغمان گفت که تلاش دارند تا با جلب کمک های نهاد های کمک رسان، عرضه ی خدمات صحی به شهروندان لغمان را بهبود بخشند.
مرکزانتانی لغمان هفت اتاق برای بیماران بستری دارد و می تواند روزانه به ده ها بیمار رسیدگی کند.
نبود مرکز تشخیص و درمان بیماری های انتانی درلغمان، چالش بزرگی در زمینه ی عرضه ی خدمات صحی به شهروندان بود.
مسوولان امیدواراند با فعالیت این مرکز، به بیماران ساری رسیدگی درست شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا