(DR)اخبار(DR)جامعه

گشایش کارگاه آموزش حرفه ” استاد- شاگردی” در تخار


شهرتالقان 24 ثورباختر
کارگاه آموزش حرفه زیرنام ” استاد- شاگردی” امروز درتخار برگزارشد.
دراین کارگاه ، یک صدو بیست جوان، برای سه ماه دربخش های خیاطی وترمیم مبایل آموزش می بینند.
این برنامه ازسوی اداره ی تعلیمات تخنیکی ومسلکی تخار، برای ایجاد اشتغال به جوانان بیکار، راه اندازی شده است.
انجنیر ایفل مبارز، آمر عمومی تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخار درمراسم راه اندازی این کارگاه آموزش حرفه به آژانس باخترگفت که جوانان حاضر دراین کارگاه، پس از آموزش، می توانند با مسلک فراگرفته ی شان مشغول کار شوند و اقتصاد خود و خانواده ی شان را رونق بخشند.
اوگفت که تلاش دارند با گسترش همچو کارگاه ها، زمینه ی آموزش حرفه و نیز اشتغال زایی را به جوانان بیشتر فراهم کنند.
مولوی ذبیح الله انصاری، رئیس اطلاعات و فرهنگ تخاردراین مراسم، با ابراز قدردانی از زحمات و تلاش های خستگی ناپذیز اساتید و دانش آموزان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ، از آنان خواست در زمینه تولید فناوری های جدید تلاش کنند.
به اساس تفاهم اداره ی تعلیمات تخنیکی ومسلکی، جوانان می توانند برای فرا گیری حرفه های کوتاه مدت چون خیاطی و ترمیم مبایل، ازطریق ریاست اطلاعات وفرهنگ، معرفی شوند.
در اخیر برنامه، فناوری ها و محصولات ساخته شده از سوی دانش آموزان آن انستیتوت رونمایی شد که ساخت موتر نوع جیپ از مهمترین آن بود.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا