اخبارجامعه

گلوله باری مرگبارنیروهای مرزی ایران برجوانان پناهجوی افغان

 

زرنج 17 قوس باختر

چهارپناهجوی افغان، درگلوله باری نیروهای مرزی ایران برکاروان شان، جان باختند ودست کم سیزده تن دیگر زخم برداشتند.

این رویداد ناوقت روزسه شنبه، درروستای خاش وسراوان سیستان بلوچستان هنگامی رخ داد که نیروهای نظامی ایران، برکاروان حامل جوانان پناهجوی افغان گلوله باری کردند؛ جوانانی که به گونه ی غیرقانونی وارد ایران شده بودند و می خواستند برای کارگری، وارد شهرهای این کشورشوند.

منابع محلی سیستان بلوچستان ایران ونیمروز افغانستان، به رسانه ها گفته اند که دراین گلوله باری، چهارتن جان باختند وسیزده تن دیگر شان زخم برداشتند.

گواهان رویداد گفته اند که کاروان حامل پناهجویان افغان، پس ازگلوله باری نیروهای مرزی ایران، ازجاده منحرف و واژگون شده است.

تاکنون بارها، جوانان پناهجوی افغان درمرز ایران با افغانستان ، انواع شکنجه ها ازجمله کشتار را گواه بوده اند.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا