امنیت

گلوله باری مرگباریک مامورپولیس برهمکاران اش درفراه

شهرفراه 5 سرطان باختر
یک مامورپولیس درولایت فراه با گلوله باری ، سه همکار اش را کشت.
گفته می شود این مامورپولیس درواقع ازاعضای گروه طالبان بوده است.
نظامی مهاجم شب گذشته درپوسته امنیتی شان درساحه فراه رود شهرفراه سه همکار خود را درحالیکه خواب بودند به گلوله بست و خودش با چند جنگ افزاراین قرارگاه نظامی فرارکرد.
دفتررسانه های پولیس ولایت فراه با پخش خبرنامه ای این رویداد را تایید کرده و گفته که دراین حمله سه مامورپولیس کشته شدند.
خبرنامه می افزاید که مرد مهاجم چند جنگ افزاررا با خود برده است.
گفته می شود پولیس بررسی ها را دراین باره آغازکرده است.
طالبان می گویند این نظامی ازافراد آنان بوده وهنگامی که وی سه مامورپولیس را می کشته ، پوسته ی شان درمحاصره ی افراد این گروه قرارداشته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا