فرهنگ

یک اثر تاریخی به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد

کابل باختر 12 جوزا

یک اثرتاریخی امروزبه دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ ازسوی شماری ازافسران آیساف درکابل تسلیم داده شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این اثریک پيمانهء باروت تفنگ های دهن پر میباشد.

درمراسم تسلیم دهی این اثر دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت : این وسیله و یا پیمانه باروت که توسط آن تفنگ های دهن پر، ازباروت پرمیشد، مربوط به اواخر قرن 19 ویا اوایل قرن 20  بوده و احتمالآ در زمان امیر عبدالرحمان خان ازآن استفاده میگردید.

دکتوررهین اضافه کرد که این بار اول نیست که آیساف همچوهمکاری ها را انجام میدهد بلکه درگذشته نیز آثاری را که ازمناطق مختلف افغانستان بدست آورده اند، غرض نگهداری درموزیم ملی ، به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده اند.

همینگونه وزیراطلاعات وفرهنگ حین تسلیم گیری این اثرازتلاش های افسران آیساسف بخصوص بیکنسن افسرکانادایی آیساف به قدردانی یاد کرد

دراین مراسم بیکنسن افسرکانادایی آیساف دررابطه به چگونگی به دست آوردن این اثرمعلومات داده گفت که اثرمتذکره به همکاری دوتن افغان بدست آمده ومبارزات وشجاعت مردم افغانستان ستایش کرد.

دراخیرمراسم دکتوررهین این اثريرا که ازسوی افسران آیساف به وی تسلیم داده شد، درحالیکه عبدالقدیرتیموری رییس باستانشناسی نیز حضورداشت، غرض نگهداری درموزیم ملی به عمراخان مسعودی رییس آن موزيم سپرد . 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا