اخباراقتصاد

یک انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1789 دالرعرضه می شود.

کابل/ اول جدی  / باختر

قاهرخان پوپل یکتن از طلا فروشان بازارپشتنی بانک با تایید این خبر، امروز به آژانس باختر گفت :

یک گرام طلای عیار 880 قطر 6000 افغانی

یک گرام طلای عیار 880 الجزایری 5800 افغانی

یک گرام طلای عیار880 مصری مبلغ 5800 افغانی

 یک گرام طلای عیار750 کویتی مبلغ 4900 افغانی

 یک گرام طلای عیار750 سنگاپوری مبلغ 4800 افغانی

یک گرام طلای عیار750 عربی مبلغ 4800 افغانی

یک گرام طلای عیار 705 ایرانی مبلغ 3600 افغانی

یک گرام طلای عیار 583 روسی 3400 افغانی

در بازارهای کابل عرضه می شود.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا