اخبارامنیت

یک محمولۀ بزرگ مواد مخدردرننگرهارکشف شد

جلال آباد / ۲۰ دلو /باختر

ماموران امنیتی ننگرهارازکشف یک محمولۀ بزرگ مواد مخدرخبردادند.

این محموله امروز ازحومۀ بازارولسوالی خوگیانی هنگامی کشف شد که درحال انتقال به جایی بود.

دفتررسانه های ننگرهارباپخش خبرنامه یی می گوید که ازاین محموله، یک صد کیلوگرام تریاک به دست آمد.

به اساس گزارش ها، قاچاقبران یک صدو بیست وپنج کلچه تریاک را دریک موتر تیزرفتاربه گونۀ ماهرانه یی پنهان کرده بودند.

تاکنون روشن نیست که درپیوند به این محموله کسی بازداشت شده است یا خیر.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا