فرهنگ

یک مرکز آموزش وفروش صنایع دستی زنان دربدخشان ساخته می شود

فیض اباد باختر 24 سرطان
سنگ تهداب یک مرکز آموزشی وفروش صنایع دستی برای زنان درولایت بدخشان امروز گذاشته شد .
دراین مرکز، آموزش های حرفوی حقوقی واقتصادی برای زنان داده میشود وهمچنان  زنان میتوانند صنایع دستی خود را  دراین مرکز  به فروش برسانند.
ذوفنون حسامر ناطق رئیس امورزنان  ولایت  بدخشان به آژانس باختر گفت که  این مرکز درمحوطه باغ زنانه ناحیه ششم شهر فیض آباد مرکز آن ولایت جهت ارایۀ خدمات آموزشی  دربخش های  حقوقی و اقتصادی  وحرفه یی وهمچنان یک مرکز فروش برای  ساخته های دستی زنان ساخته می شود.
این مرکز  درساحه یک جریب  زمین وهشت اتاق به شکل  اساسی به هزینه بیشتر از  هژده ملیون افغانی  به کمک  مالی  کشور آلمان ساخته می شود.
قرار است  کار ساخت  این مرکز  تا یک سال دیگر  تکمیل  شود .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا