سیاستاخبار

یک مقام اداره ی امور : بخاطر محرم ماندن اسناد دولتی، باید از چاپخانه های دولتی استفاده شود

کابل، 23 عقرب، باختر
رییس فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور می گوید بخاطر محرم ماندن اسناد دولتی ، ضرورت است که از چاپخانه های دولتی استفاده صورت گیرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امروز با نشر خبر نامه یی گفته است که نشستی به منظور بهبود فعالیت چاپخانه های دولتی، به ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی، با اشتراک نمایندگان وزارت های مالیه و اطلاعات و فرهنگ ، پیرامون بهبود فعالیت چاپخانه های دولتی برگزار شد.
در این نشست ، در مورد چاپخانهء صکوک وزارت مالیه و چاپخانهء آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ وچگونگی چاپ اسناد دولتی درآن، بحث شد.
مولوی محمد نسیم همدرد رئیس شرکت چاپخانهء صکوک وزارت مالیه گفت، این مطبعه ، امکانات کافی دارد و اکثر اسناد و مواد چاپی که قبلا در بیرون از کشور به چاپ می رسید، اکنون به شکل معیاری در داخل کشور به چاپ می رسد.
محمد صابر سخا مدیر پلان چاپخانهء آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، چاپخانه آزادی ، توانایی چاپ اکثر مواد چاپی را دارد و می تواند ، بسیاری از مواد چاپی را که در بیرون از کشور به چاپ می رسد، به صورت امروزی به داخل کشور به چاپ برساند.
مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور، بخاطر حل مشکلات به اشتراک کننده گان نشست اطمینان داده و اضافه کرد که، بخاطر محرم ماندن اسناد دولتی، ضرورت است که درچاپ آن، از چاپخانه های دولتی استفاده صورت بگیرد.
همچنان منصور افزود، پس از بررسی دقیق، موضوع یاد شده را با ریاست الوزراء در میان خواهد گذاشت بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا