اخبارجامعه

یک هزارمالدار در زابل خوراکۀ مواشی به دست آوردند

قلات/ ۹ میزان/ باختر

برنامه یی برای رونق مالداری وافزایش فراورده های لبنی درزابل آغازشده است.

دراین برنامه تلاش می شود ازراه دستگیری مالداران، بروضع مالداری بهبود رونما شود.

درچارچوب این برنامه امروز برای بیش ازیک هزار مالداردرزابل خوراکۀ بز، گوسفند، گوساله وگاو توزیع شد.

سازمان خوراکه وزراعت جهان تمویل کنندۀ این برنامه می گوید که این مواد خوراکه حیوانی برای شش ماه مواشی درشهرقلات وشهرصفای زابل کافی خواهد بود.

یک مسوول زراعت، آبیاری ومالداری زابل به آژانس باخترگفت که دراین برنامه قرار است خوراکۀ همه مواشی درزابل تامین شود واین مواشی درمان ودربرابر بیماری ها واکسین شود.

پنیر، قیماق ، ماست، شیر ومسکۀ زابل ازکیفیت خوبی برخوردار است.

این مواد لبنی درحال حاضرتنها صرف بازار های خود زابل می شود.

مسوولان می گویند انتظاردارند درسال های پیش رو، زابل یکی ازصادرکنندگان مواد لبنی به دیگر بخش های افغانستان وحتی کشورهای جهان باشد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا