اخبارجامعه

۸۱۴ تن برای احراز ۸۰ بست در وزارت مخابرات و تکنالوژی با هم رقابت کردند

کابل، 7 عقرب، باختر
امتحان رقابتی امروز برای احراز هشتاد بست خالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژآنس با ختر، این آزمون که در کمیسیون اصلاحات اداری و خدامات ملکی برگزار شده بود٬ مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: وزارت مخابرات بعد از بررسی درخواست متقاضیان برای احراز هشتاد بست مسلکی، این بست ها را به رقابت گذاشته است.
وی متعهد شد که در این بست ها افراد متخصص ، شایسته و کار فهم انتخاب خواهند شد و امتحان آن از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور گرفته می شود.
شیخ نورالحق انور رییس عمومی اداره امورگفت که درگماشتن افراد در بست های ادارت٬ دانش، مسلک و تجربه یک اصل است و این جای خوشی است که در نظام فعلی اصول و شفافیت در نظر گرفته می شود و افراد مسلکی متعهد و با اعتماد انتخاب و به کار گماشته می شوند.
شیخ خالد الحنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی عن منکر و سمع شکایات گفت: خداوند برای انسان دانش ، ظرفیت و انرژی داده است و باید آن را به جا استفاده کند و برای بهبود کار مکلفیت و مسوولیت دارد.
او گفت که در پهلوی تخصص و مسلک متعهد بودن در چوکات شریعت نیز مهم است و کار به افراد متخصص و متعهد سپرده شود و نسبت به خیانت و رشوه هشدار داد.
مولوی عبدالحنان عارف الله رییس کمیسون اطلاحات اداری و خدمات ملی ریاست عمومی اداره امور گفت: سوالات آزمون همه تخنیکی است هیچ فردی نمیتواند در این امتحان رقابتی٬ مداخله کند.
در همین حال پوهنیار احمد مسعود لطیف رای معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد بست های رقابتی معلومات داد و گفت: وزارت مخابرات هشتاد بست خالی ریاست حکومت داری دیجیتلی را به رقابت گذاشت که در این بست ها یک هزار و دو صد و بیست و هشت تن در خواست داده بودند که پس از بررسی اسناد 814 تن آنان نهایی شد که امروز از آنان امتحان اخذ می شود.
او گفت این بست ها سه و چهار می باشد که در بخش های تضمین کیفیت ، ساختن سافت ویر ویب سایت و ریسرچ می باشد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا