گزارش ها

• روسیه به دنبال فرانسه رفت: • نام گلبدین حکمتیار تا شش ماه دیگر از لست سیاه سازمان ملل حذف نخواهد شد

کابل باختر 15 جدی
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو موضوع حذف نام گلبدین  حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به حالت تعلیق درآورده است وگفته است که برای پاسخ به این موضوع به زمان بیشتر نیاز  است .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: دولت افغانستان چندی قبل توافقنامه صلح را با گلبدین حکمتیار رهبر خوب اسلامی افغانستان امضا کرد  که ناتو امریکاو سازمان ملل متحد حمایت های شان را از این توافق اعلام کردند  که به اساس این توافقنامه باید نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف میگردید که به بنیاد آن دولت افغانستان از سازمان ملل متحد خواست تا نام او از فهرست سیاه حذف شود.
برداشتن تحریم ها از حزب اسلامی وحذف نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یکی از بند های این توافق نامه بود .
به بنیاد گزارش های منتشر شده هیاتی از سازمان ملل متحد که روی این موضوع کارمیکردند  گفته اندکه حذف نام گلبدین حکمتیار  از فهرست سیاه این سازمان بین نه تا شصت روز زمان نیاز دارد درحالیکه تلاش ها برای حذف نام رهبر حزب اسلامی افغانستان ادامه دارد روسیه که یکی از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است با حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد مخالفت کرده است واین موضوع را به حالت تعلیق در آورده است ونیز گفته است که برای روشن شدن این اقدام به زمان بیشتر نیاز است .
به ا ساس اصول سازمان ملل متحد ، اعضای دایمی شورای امنیت شش ماه وقت دارند تا دلایل مخالفت خود را به اینگونه مسایل ارایه کنند واز اینکه روسیه یکی از پنج کشوری است که عضویت دایمی شورای امنیت را دارد حق وتو رانیز دارد.
روسیه دومین کشور است که بخاطر حذف نام گلبدین از فهرست سیاه ملل متحد مخالفت نشان داده قبلاً مخالفت خود را برای حذف نام رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه ملل متحد بیان داشه بود.
درهمین حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح به رسانه ها گفته است اگر نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد حذف نشود روند توافقنامه صلح با این حزب به چالش مواجه خواهدشد .
به گفته وی دراوایل همه کشور ها درزمینه همکاری حذف نام گلبدین موافق بودند  اما اکنون موارد دیگری به پیش می آید هرگاه حذف نام صورت نگیرد واضح است که تاثیرمنفی میگذارد.
به باور برخی آگاهان سیاسی روسیه در زمان حضور اش در  افغانستان از تمام  جناح های مخالف حکومت آن زمان بخصوص گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شناخت بیشتر دارد واز روابط آنان با کشور های خارجی نیز آگاهی دارد بنا مشکل  است که با موافقه ودرخواست دولت افغانستان نام گلبدین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود .
اما شماری از آگاهان به این بارو آند که پیوستن حکمتیار به روند صلح افغانستان روحیه گروه طالبان را تضعیف خواهد کرد وآنان را برای گفتگو های صلح افغانستان وثبات بیشتر درکشور تشویق خواهند کرد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا