گزارش ها

آگاهان سیاسی پاکستان : منطقه رشد میکند پاکستان منزوی میشود

کابل باختر/ 18/ جوزا
آگاهان سیاسی درپاکستان هشدار میدهد اگر اسلام آباد عملکرد خود را مطابق به شرایط موجود درمنطقه عیار نکند این کشور با انزوای گسترده ای مواجه خواهد شد.
این آگاهان میگویند: درحالیکه کشور های منطقه تلاش دارند تا روابط شان را با کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای بهبود بخشند اما اسلام آباد سیاست تک گرایانه دارد و خود را در قبال همسایگانش منزوی خواهد ساخت.
دراین میان فرخان مهدوی خبرنگار پاکستانی میگوید: درحالیکه کشورهای جهان همواره برای بهبود روابط با کشور های منطقه و فرامنطقه ای تلاش میکنند، اما مقامات پاکستان هرگز چنین دید و تلاش را درسطح منطقه بخصوص درقبال همسایگان خود ندارد.
گفته میشود که توافقنامه پروژه بندر چابهار پس از چهارده سال میان سه کشور افغانستان ، ایران و هند به امضا رسیده است که موانعی درتجارت هند وافغانستان که در پیش از یک دهه گذشته وجود داشت برطرف خواهد ساخت و درسیاست جاری پاکستان از چندین دهه گذشته سبب جاگزینی چنین یک پروژه شده است و از همین رو افغانستان و هند باید راهی برای رسیدن به این مسئله را پیدا میکردند و به همین ترتیب بیشترین پروژه های بازسازی و اقتصادی در افغانستان ازجانب پاکستان و دیگر کشورهای منطقه با مشکلات جدی مواجه شده است.
این انتقاد فرخان مهدوی خبرنگار پاکستانی به وضاحت بیانگر آنست که پاکستان با این سیاست خارجی غلط خود نه تنها خود را از گسترش و بهبود روابط با کشورهای منطقه و فرامنطقه بدور ساخت .
از دیگر طرف این گونه سیاست های غلط افغانستان را نیز دربهبود روابط با کشورهای منطقه و فرامنطقه آسیب پذیر ساخت .
این درحالیست که برخی از کارشناسان به این باور اند، تا زمانیکه پاکستان درسیاست خارجی خود درقبال کشورهای همسایه بخصوص افغانستان تغییر نیاورد ممکن در منطقه تنها خواهد ماند.
به گفته این خبرنگار پاکستانی ، هند و پاکستان مشکلات دیرینه دارند که کشمیر اصل این مشکل است. پاکستان میخواهد که این مشکل را به مشکلی معرفی نماید که گویا با جهان اسلام ربط میگیرد. اسلام آباد کوشیده تا در این خصوص از نفوذ و امکانات تهران و ریاض به نفع خود استفاده کند، درحالیکه خود به کشمیر رنگ و بوی اسلامی میدهد. در برابر افغانستان کشور همسایه در مجاورت خود چون اعمال را انجام میدهد که  مشکل است از یک کشور اسلامی در برابر کشور اسلامی دیگر توقع داشت .
پاکستان به منظور آنکه افغانستان را متوقف سازد و عقده های گذشته را در برابر آن کشور باز نماید، حق ترانزیت و تجارت این کشور را بار ، بار نقض کرد با وجود آنکه افغانستان ازاین ناحیه آسیب های زیادی دید و مانع اتصال افغانستان به هند که میتواند بهترین بازار برای امتعه افغانی شود، گردید. حالا با گشایش بندر چابهار خود نگران است و این پروژه مشترک این کشور را حرکتی دربرابر منافع ملی خود معرفی میکند، درحالیکه افغانستان و هند غرض اتصال با هم از طریق پاکستان زیاد تلاش کردند، مگر پاکستان مانع شد، درحالیکه چابهار یک ناگریزی هند و افغانستان است.
این خبرنگار پاکستانی که تحلیل های او دررسانه های کشورش بازتاب زیادی دارد، به ادامه گفت: تلاش اسلام آباد برای جلب رضایت تهران وریاض برای دفاع از منافع پاکستان در برابر هند نیز بی ثمر بوده است. هند وایران شرکای خوبی تجاری اند وهند عمده ترین خریدار نفت ایران باقی مانده است، عربستان سعودی نیز داد وستد گسترده یی تجاری با هند دارد و تنها حدود دونیم ملیون کارگر هندی درسعودی کار میکنند.
همه اینها نمایانگر آن است که سه منطقه درحال رشد است و هند با انکشاف سریع در جذب همکاران منطقه یی پیشگام است ، ایران به دلیل ختم تحریم های اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران قراردارد و افغانستان به دلیل موفقیت خوب استراتیژیکی خود مورد توجه است، در اینجا پاکستان است که دارد منزوی میشود و دلیل هم ماجراجوی کشور ما در منطقه است. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا