اخبارآموزش

اطلاعیۀ دیپارتمنت انجنیری شبکه موسسۀ تحصیلات عالی ارزگان

کابل/ 28ثور/ باختر

دیپارتمنت انجنیری شبکۀ موسسه تحصیلات عالی ارزگان برای سه بست کادری خود به کادر علمی جدید به سویه ماستر و دوکتورا ضرورت دارد.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر الی 15/3/1400درخواستی های شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل وبا ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به ادارۀ پوهنتون مراجعه کنند.

 ختم/ ماری نبردآئین ..ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا