اقتصاد

انگلستان برای ادامه کمک به انکشاف هرات وعده سپرد

شهرهرات 1 جدی باختر
سرپرست سفارت انگلستان درافغانستان که به ولایت هرات سفرنموده است ، بهبود وضعیت مطلوب امنیتی در این ولایت را مایه امیدواری اعلام کرد.
ریچارد مون سرپرست سفارت انگلستان با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات دیدارنمود و پیرامون وضعیت کلی هرات صحبت کرد.
درابتدای این دیداروالی هرات دست آوردهای اداره محلی دربخش های انکشاف وتوسعوی ،تامین امنیت وحکومتداری خوب را برشمرد وخواهان سهم گیری وسرمایه گذاری بیشتر منابع ملی وبین المللی درعرصه های صنعتی وتجارتی ولایت هرات شد.
رحیمی با اشاره به طرح های زیربنایی حکومت وحدت ملی درعرصه های سازندگی وتوسعوی ازمساعد بودن شرایط ولایت هرات به اجرای پروژه تاپی یاد آوری نمود وگفت: مردم هرات ازتطبیق این پروژه بگونه جدی حمایت می نمایند وآماده هرگونه همکاری هستند.
والی هرات گفت:"  مردم به اهمیت اجرای این پروژه واقف اند و فکر میکنند که این پروژه ها آینده کشوررا درخشان میسازد.
درین میان سرپرست سفارت انگلستان نیز نسبت به موثریت طرح های اداره محلی درحوزه های مختلف ابراز اطیمنان کرد وهدف سفرخود به ولایت هرات را بررسی وضعیت کلی این ولایت اعلام کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا