اقتصاد

ایجاد سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی موردبحث قرار گرفت

کابل 6 سرطان باختر
نشستی با حضور نمایندگان برخی از نهاد های دولتی به هدف ایجاد هماهنگی در زمینه ساختن سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد.
در این نشست محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، نمایندگان وزارت های زراعت، مالیه اداره مستقل اراضی، وزارت ترانسپورت و ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شرکت داشتند.
به اساس معلومات آمریت اطلاعات ووارتباط عامه اداره مستقل هوانوردی به آژانس باختر، محمود شاه حبیبی دراین نشست گفت که براساس هدایت ریاست جمهوری و مصوبه کابینه، قرار است که یک سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ساخته شود. او می گوید که هدف از ایجاد این سرد خانه کمک به تاجران محصولات زراعتی کشور، حفظ و مراقبت فرآورده های زراعتی می باشد.
هم چنان در این نشست روی هماهنگی ها میان ادارات ف دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
برای ایجاد این سرخانه اداره مستقل هوانوردی ملکی به مساحت 1760 متر مربع زمین را در داخل گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در نظر گرفته است. براساس طرح و نقشه تهیه شده، ظرفیت این سرد خانه در یکماه 70 الی 100 متریک تن خواهد بود.
هزینه مجموعی اعمار سردخانه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به سه میلیون و یک صد و نود شش هزار افغانی تخمین شده است.
قرار است بعد از اعمار این سردخانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در سه میدان هوایی بین المللی دیگر کشور نیز درولایت های قندهار، هرات و مزار شریف نیز سردخانه های به منظور حفظ و نگهداری محصولات زراعتی کشور ساخته شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا