جامعه

باشنده های مکروریان ها باج می پردازند

کابل باختر 2 جدی
از باشنده های مکروریانها باجگیری می شود.
بیشتر باشنده های مکروریانها از بی کیفیت بودن مرکز گرمی های منازل شان شاکی اند و مدعی اند که سالانه به عنوان اجرت مرکز گرمی منازل شان باج می پردازند و پول گزافی از آنان  اخذ می گردد.
سید هشام باشنده بلاک چهارده مکروریان سوم به آژانس باختر گفت: با مرکز گرمی از یک طرف هوایی اتاقهای رهایشی گرم نمی شود واز جانب دیگر سالانه پول زیادی از آنان با جگیری می شود.
او گفت: در برخی از شهرک های خصوصی نیز در فصل سرما آپارتمانها توسط مرکز  گرمی گرم می شود و در کنار اینکه از کیفیت خوب برخوردار است اجرت کم نیز از باشنده های مربوط اخذ می کنند .
شمار زیادی از باشنده های مکروریانها به این باور اند که اداره تدویر و مراقبت مکروریانها از آنان  باج میگیرد و خواستار قطع مرکز گرمی های منازل شان اند.
نجیم از بلاک 36 مکروریان سوم مدعی است که از قراین چنین بر می آید که زد و بندها واضح برای زراندوزی مسئولان وجود دارد زیرا بیشتر مکروریان نشینان از خدمات مرکز گرمی راضی نیستند واتاق های شان را با انرژی برق ویا مصرف گاز مایع تسخین میکنند، اما مسئولان تدویر و مراقبت مکروریانها پا فشاری به فعالیت دستگاه های مرکز گرمی دارند.
با وجود تلاش های مکرر نتوانستیم در زمینه پاسخ مسئولان تدویر و مراقبت مکروریان ها را دریابیم .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا