فرهنگ

به مشکلات جوانان توجه شود

کابل باختر 24 حوت
هیئت رهبری سازمان حرکت ملی جوانان  امروز درجلسه ای مشکلات جوانان را بررسی و از معینیت جوانان  وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز  حمایت کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درین جلسه ابتدا حشمت الله جسور عضو ارشد شورای  عالی سازمان حرکت ملی جوانان  صحبت کرده چالش ومشکلات جوانان را بر شمرد.
سپس محمد اسماعیل مشعل رئیس این سازمان صحبت کرده مطرح ساخت که هفتادوپنج فیصد نفوس کشور را جوانان  تشکیل میدهد مگر متاسفانه حدنیاز این قشر جامعه درنظام شامل نمی باشد.
اوهمچنان درصحبت های خود برخی از فعالیت این سازمان را بر شمرد .
داکترکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ طی صحبتی از اقدامات که به خاطر حل برخی مشکلات جوانان صورت گرفته یاد کرده مطرح ساخت  که این معینیت زمینه ادامه تحصیل را برای شماری قابل ملاحظه جوانان را فراهم کرده است .
به گفته وی ،معینیت جوانان  به  عنوان  خادم  جوانان  پیوسته در صدد است  تا به مشکلات جوانان رسیدگی شود.
متعاقباً بخت محمد حدران مشاور امور جوانان ریاست اجرائیه صحبت کرده از جوانان خواست تادرکشور باقی بمانند ،زیرا این کشوربه نیروی جوان اشد ضرورت دارد.
به همین ترتیب شاه گل رضایی نماینده مردم در شورای ملی صحبت کرده گفت که مشکلات جوانان بیشتر از آن است که بحث روی آن صورت می گیرد اوبر تحصیل و آموزش جوانان تاکید کرد .
سیدنقیب الله هاشمی عضوشورای ولایتی کابل سخنران دیگر این مجلس بود او از دولت خواست تا مطابق وعده هایکه برای جوانان  داده شده عمل گردد.
دراخیر جلسه تحفه آماده شده ا ین سازمان به معین امور جوانان داده شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا