اخبارجامعه

بیش از۲۰۰ خانوادۀ بیجاشده، ازکابل به محل های اصلی شان انتقال شدند

کابل / 13 میزان / باختر

215 خانواده بیجاشده از ولایت های کندز و بغلان، به پارک شهرنو کابل، به صورت داوطلبانه به ولایت ها و محل های اصلی شان دوباره برگشتند.

به گزارش آژانس باختر؛ قاری عبدالمتین رحیم زی، رییس امورمهاجرین کابل، گفت : ازجملۀ ۲۱۵ خانوادۀ بیجاشده، ۱۳۲ خانوادۀ آنان  از کندز و ۸۳ خانوادۀ  دیگر از بغلان هستند.

وی علاوه کرد که برای هریک ازخانواده هایی که از کابل به ولایت ها و محل های اصلی شان انتقال داده می شوند، مبلغ ده هزارافغانی پول نقد ویک مقدار مواد خوراکی که به کمک  UNION AID وبنیاد زنان رضا کارافغان، تهیه شده است، به دسترس آنان قرار می گیرد وبا وسایط ترانسپورتی آماده شده به ولایت های شان انتقال می شوند.

مولوی شمال خان عثمانی رییس راه حل های دایمی بیجاشده ها، درارتباط به انتقال بیجاشده ها ازشهر کابل به ولایت های مربوط شان، گفت که وزارت امور مهاجرین مصمم است که ظرف دو  تا سه هفته، همه بیجاشده های ولایت ها  به شهرکابل ومربو طات آن را، به ولایت ها و محلات اصلی شان انتقال دهد.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا