سیاست

تابعیت مضاعف اتباع کشور از سوی کمیته قوانین تائید شد

کابل باختر 8 دلو
در جلسه کمیته قوانین کابینه که امروز ، به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد، طرح قانون تابعیت و طرح مقرره حفاظت از شعاع آیونایز ، مورد تأیید قرار گرفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، براساس اجندا، ابتدا طرح قانون تابعیت از جانب وزارت عدلیه به جلسه کمیته ارائه گردید و از جانب اعضای جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.
این طرح چندی پیش نیز در کمیته قوانین ارائه شده بود که اعضای جلسه در خصوص موضوعاتی چون تابعیت دوگانه، رعایت احکام میثاق های بین المللی در مورد تابعیت، سلب تابعیت، شرایط کسب تابعیت و آثار کسب تابعیت بررسی های خویش را انجام دادند.
در جلسه امروز کمیته قوانین ، یک بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه به تفصیل و دقت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در جلسه امروز گزارش داد که براساس طرح جدید ، تابعیت دوگانه پذیرفته شده و هیچ شهروند کشور به سلب تابعیت محکوم شده نمی تواند.
سرور دانش معاون در خصوص پذیرش تابعیت دوگانه درطرح قانون تابعیت گفت که قانون اساسی در موارد مشخص روی تابعیت واحد تأکید کرده و فراتر از آن در تضاد با مفاد قانون اساسی قرار دارد.  وی افزودکه عدم پذیرش تابعیت دوگانه شهروندان و یا محدود کردن استخدام و فعالیت آنان در ادارات دولتی بر خلاف احکام قانون و در مغایرت با حقوق شهروندی قرار دارد.
سرانجام طرح قانون تابعیت مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که موضوع استخدام شهروندان افغانی دارای تابعیت مضاعف در پست های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی باید باردیگر ازسوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به بحث گرفته شود.
همچنان در این  جلسه، طرح مقرره حفاظت از شعاع آیونایزکننده بررسی شد. این طرح از سوی اداره انرژی هستوی و وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده است.
هدف از طرح این مقرره، حفاظت اشخاص و محیط زیست از شعاع آیونایزکننده و مواد فاضله رادیو اکتیف و جلوگیری از استعمال غیر مجاز شعاع آیونایزکننده و مواد فاضله رادیو اکتیف است.
اعضای جلسه در خصوص این مقرره روی موضوعاتی چون مراجع تطبیق کننده مقرره، مراجع نظارت کننده، تعیین حق الخطر برای افرادی که مستقیم با این مواد سروکار دارند و نیز بررسی اصطلاحات و دیگر موارد شکلی بحث و تبادل نظر کردند.
با توجه به بحثی که در مورد این مقرره صورت گرفت و همچنین توضیحی که از جانب ادارات مبنی بر اهمیت و ضرورت این مقرره از مسؤل داده شد، طرح مقرره حفاظت از شعاع آیونایزکننده از جانب کمیته قوانین تأیید گردید. ختم/ عبدالخالق

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا