صحت

تاکید برجلوگیری از انتشار مرض سگ دیوانه و کانگودرلوگر صورت گرفت

پل علم / باختر/ ۲۱/ سنبله
راه های جلوگیری از انتشار بیماری کانگو و مرض سگ دیوانه دیروز برای کارمندان ادارات وخبرنگاران لوگر بیان شد.
داکتر سید جعفر سادات مسوول کنترول امراض ساری ریاست صحت عامه لوگر دراین برنامه روی عوامل تاریخچه امراض یاد شده عوامل مرض، انتقال وچگونگی پیگیری مرض معلومات داد.
دراین برنامه کانگو و سگ دیوانه دو مرض خطرناک بیان شد و درپیشگیری از انتشار آن همکاری همه مردم لازمی پنداشته شد.
طبق یک خبردیگر : برنامه معلوماتی پیرامون مرض های ملاریا و لشمانیا ازطرف ریاست صحت عامه لوگر در پل علم نیز راه اندازی شد.
دراین برنامه که به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ و مرکز آموزشی لینکن برگزار شد،داکتر فهیم الله لودین درباره حفظ صحت و راه های پیشگری از سرایت ملاریا معلومات ارایه کرد .
دراین محفل عبدالرحمن تسل رییس اطلاعات وفرهنگ ازهمه اشتراک کنندگان خواست که دررسانیدن پیام های حفظ الصحه یی به قراء و قصبات شان همکاری کنند. ختم/ شعیب …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا