جامعه

تا یک ساله دیگر فاجعه بزرگ دربخش منابع آبی در کابل رخ خواهد

کابل باختر 15 جدی
تا یک ساله دیگر فاجعه بزرگ دربخش منابع آبی در شهر کابل رخ خواهد داد  چون مردم از پائین رفتن سطح آب چاه ها ی شان شاکی اند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، تهمینه باشنده خوشحال خان میگوید که چاه خانه ما رو به خشک شدن است  واکثر همسایه های که توانایی پولی دارند چاه های خود را هفتاد ویا هشتاد متر برمه کرده اند تا آب مورد ضرورت شان را استفاده کنند .
محفوظ باشنده نیله باغ دارالامان میگوید که چاه آب های این منطقه پنج متر کم شده چون دراین منطقه چاه های جذبی بسیار زیاد شده است موصوف از مردم تقاضا کرد تا چاه های سپتیک را معیاری بسازند از آلودگی آب جلوگیری نمایند.
وی افزود،باید ریاست آبرسانی وکانالیزاسیون به منظور دسترسی مردم به آب صحی  دراین منطقه نلدوانی کند.
کار شناسان کاهشی آبهای زیرزمینی وآلوده شدن آن را در شهر کابل فاجعه بار می دانند و از دولت می خواهند تا اقدامات جدی تری را برای حل این مشکل روی دست گیرند.
این سخنان در سمینار درسی بحران منابع آب کابل ، چالش ها وراهکار ها بیان شد.
به گفته کارشناسان اشتراک کننده دراین سمینار در بیست ساله گذشته آب زیرزمینی درشهر کابل 22 مترپائین رفته و 41 در صد این آب ها آلوده شده واین آلود گی زندگی باشندگان این شهر را تهدید می کند.
پوهنیار عبدالحکیم زریاب استاد پوهنتون پولتخنیک کابل ومتخصص آب های زیر زمینی ضمن یاد آوری این آمار  گفت که نبود سیستم فاضلاب ، کانالیزاسیون شهری وسیستم جمع آوری دفع مواد فاضله جامد ، ایجاد چاه های سپتیک غیر معیاری ، مشترک بودن ، جوی های انتقال آب های سطحی برف و باران و آب های بدرفت ها ، استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی ، استفاده از کود های کیمیاوی در زمین های زراعتی وایجاد بلند منزل های غیر معیاری سبب کاهش وآلود گی آب های زیر زمینی شده است .
محمد میرزائی استاد پوهنتون وکارشناس مسایل محیط زیست میگوید افزایش جمعیت شهر کابل وعدم مدیریت دقیق آبهای زیرزمینی باعث شده تا دریک سال گذشته سطح آب زیر زمینی این شهر به گونه بی سابقه پائین برود.
موصوف افزود  که دریکسال سطح آب درشهر کابل تا هشت متر پائین رفته است .
او با ابراز نگرانی سطح آب میگوید ،در صورتی که برنامه درست برای مدیریت آب های زیر زمینی روی دست گرفته نشود تا یک سال دیگر فاجعه بزرگ دربخش منابع آبی در شهر کابل رخ خواهد داد .
سیدرضا موسوی رئیس هواشناسی درمورد میزان بارند گیها در فصل زمستان در سراسر افغانستان گفت که مردم ماهیچگاه نگران کم آبی وخشکسالی در کشور نباشند زیرا احتمال بارند گی ها درماه های آینده وجود دارد.
موصوف افزود که چندسال اخیر به دلیل گرم شدن کره زمین تغییر اقلیم در سطح جهان از جمله افغانستان افزایش یافته بخصوص میزان بلندآلوده گی هوا درشهر کابل باعث شده تا میزان برف وباران در افغانستان به ویژه شهر کابل کاهش یابد.
نور محمد زمانی ،رئیس اداره محیط زیست کابل میگوید، درشهر کابل مردم به هزار ها چاه عمیق و نیمه عمیق حفر میکند واز این چاه ها بدون کنترول آب مصرف می شود که باعث کاهش آب های زیر ز مینی میشود باید گفت که در شهر کابل 75 فیصد آب آلوده شده است تنها در جا های که عمیق چاهها 70 الی 80 متر است آب آن آلوده  نشده است .
غلام محمد ملکیار معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در مورد به خبرنگار آژانس باختر گفت: حفر چاه های نیمه عمیق وغیر معیاری وعدم موجودیت سیستم آبرسانی مرکزی از عمده ترین دلایل کاهش سطح آب های زیر زمینی می باشد .
به گفته ملکیار ، یکی دیگر از مواردی که باید بر آن توجد جدی شود امراض ومشکلات طرق تنفسی می باشد که ازسبب آلودگی هوا وامراض امعا است که از این سبب آلودگی آب ها حیات انسان ها را تهدیدمیکند.
به گفته منبع ، سرکهای خامه وناقص ، عراده جات فرسوده واستفاده از چوب وانواع ذغال ها ودیگر مواد محروقاتی غیر معیاری که از سوی شهروندان افزایش آلود گی هوا وشیوع امراض استفاده میشوند نیز در طرق تنفسی نقش دارد.
عباس بصیر مشاور رئیس جمهور در بخش محیط زیست این مشکل آلودگی آب وهوا را پذیرفته میگوید برای مقابله با آن تدابیر گرفته شده است .
موصوف افزود ،حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا بیش از سی بند آبی را در مناطق مختلف کشور ودر اطراف شهر کابل بسازد که منبع آن دریای کابل ودریای پنجشیر درشمال است این بند های که ساخته میشود در قسمت تغذیه آب های زیرزمینی شهر کابل فایده می کند.
نجیب الله نجیب رئیس آبرسانی وکانالیزاسیون شهر کابل با تماسهای مکرر حاضر به پاسخگویی در زمینه نشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا