امنیت

تحت ریاست رئیس جمهور احمدزی جلسه شورای امنیت ملی دایر گردید

کابل باختر 25 میزان
جلسه شورای امنیت ملی با قرائت آیات چند از کلام الله مجید تحت ریاست دکتور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروزدر ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، درمطابقت با اجندای مجلس، سرپرستان وزارت های دفاع ملی و امور داخله نظریات خویش را پیرامون مشکلات وظیفوی و شرایط معیشتی منسوبین قوای مسلح کشور اعم از اردوی ملی و پولیس ملی که در کنفرانس مشترک رهبری ارشد قوای مسلح کشور مطرح شده بود، ارائه کردند. شورای امنیت ملی در رابطه به حل مشکلات وظیفوی و معیشتی بشمول موضوع اعاشه منسوبین هر دو ارگان هدایات مشخص را صادر نمود. همچنان فیصله به عمل آمد تا در راستای انسجام همآهنگی میان نیرو های دفاعی و امنیتی،  تقویت رهبری و بهبود ساختار اداری اردوی ملی و پولیس ملی اقدامات جدی روی دست گرفته شود. وزارت  های دفاع ملی و امور داخله موظف شدند تا در همآهنگی با ریاست عمومی مستقل ارگان های محلی یک طرح مشخص را در راستای بهبود حکومتداری خوب،  تقویت همآهنگی میان نیرو های امنیتی و با تأکید بر اصل مسئولیت پذیری پرسونل شان در ولایات کشور به زودترین فرصت ترتیب و ارایه نمایند.
سپس مشاور امنیت ملی کشور در مورد پیشرفت کار روی اسناد ارزیابی تهدیدات امنیت ملی، پالیسی امنیت ملی، استراتیژی امنیت ملی و کمپاین عملیاتی به اعضای شورای امنیت ملی گزارش ارائه نموده و گفت که اسناد یاد شده توسط متخصصین نهاد های دولتی افغانستان با کمک فنی همکاران بین المللی طی پنج هفته آینده تهیه گردیده و جهت منظوری به یکی از جلسات شورای امنیت ملی ارائه خواهد شد.
در ادامه جلسه روی وضعیت امنیتی ولایت های هلمند و قندز بحث صورت گرفت. شورای امنیت ملی هدایات مشخص را جهت بهبود وضعیت امنیتی ولایات یاد شده صادر نمود. وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ارگان ها محلی تحت نظر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان موظف شدند تا در ایجاد یک مرکز واحد رهبری در راستای همآهنگی میان بخش های ملکی و نظامی در ولایت هلمند اقدام کنند. همچنان تأکید شد تا برای بهبود وضعیت امنیتی ولایت کندز در عرصه حکومتداری خوب، همآهنگی میان نیرو های امنیتی و خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول اقدامات جدی روی دست گرفته شود.  فیصله به عمل آمد تا وضعیت امنیتی سایر ولایات کشور در مجالس بعدی نیز مورد غور و بررسی قرار گرفته و تدابیر لازم اتخاذ گردد. 
همچنان در این مجلس گزارش قوماندان عمومی آیساف در راستای بهبود وضع امنیتی و تقویت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به توقعات مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از امضای قرارداد همکاری های دفاعی و امنیتی با ایالات متحده امریکا و قرارداد همکاری با ناتو از رهبری آیساف خواسته شد تا تلاش های شان را در راستای تقویت اردو و پولیس ملی به خصوص قوای هوایی کشور افزایش بخشند. در این راستا، جلسه شورای امنیت ملی از پیشرفت قوای دفاعی و امنیتی کشور اظهار رضایت نموده و از تلاش های دوستان بین المللی افغانستان به خصوص قوای آیساف و ائتلاف قدردانی به عمل آورد.
در آخر جلسه روی مشکلات اداری و خدمات صحی شفاخانه شهید سردار محمد داود خان غور صورت گرفت. شورای امنیت ملی فیصله نمود تا وزارت دفاع ملی یک کمیسیون با صلاحیت را به خاطر بررسی قضیه یاد شده و تغییرات لازم اداری موظف ساخته و گزارش نتایج را به زود ترین فرصت به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا