جامعه

تلاش برای ایجاد سهولت های ترانسپورتی به شهروندان میدان وردگ

میدان شهر31 اسد باختر
تلاش ها برای ایجاد سهولت های ترانسپورتی به شهروندان ولایت میدان وردگ آغازشده است.
مسوولان محلی می خواهند با ساخت ایستگاه های مشخص برای هرولسوالی درشهرلشکرگاه وتشویق شرکت های ترانسپورتی به رفت وآمد به سرتاسر این ولایت ، زمینه را برای بهتر شدن وضعیت ترانسپورتی فراهم سازند.
حیات الله حیات والی میدان وردگ امروز درنشست با مسوولان ترانسپورت خصوصی ، ازآنان خواست تا برای رفع نیازمندی ترانسپورتی شهروندان به ولسوالی ها هم بس های شان رفت وآمد کنند .
او به شاروالی میدان شهر دستور داد تا مکان های مشخصی را برای ساخت ایستگاه به هرولسوالی میدان وردگ درمرکز این ولایت بسازند.
مسوولان شرکت های ترانسپورتی از طرح والی میدان وردگ استقبال کردند و دراین زمینه وعده ی همکاری دادند.
آنان گفتند که بس های زیادی را دراختیار دارند که می تواند تمام نیاز مندی های ترانسپورتی شهروندان را در مرکز وولسوالی های میدان وردگ رفع کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا