جامعه

تلاش برای خود بسند گی اقتصادی خانواده های فقیر درمیدان وردگ

میدان شهر11 دلو باختر
تلاش ها برای رشد اقتصاد خانواده های فقیر درولایت میدان وردگ افزایش یافته است.
مسوولان محلی می گویند که آنان ازراه آموزش حرفه به جوانان خانواده های فقیر ، می کوشند آنان را به خود بسند گی اقتصادی برسانند.
درچارچوب این برنامه و درگام نخست ، یک صد جوان ازیک دوره آموزش حرفه ها فارغ شدند.
این جوانان که بیست تن آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند ، شش ماه درزمینه فراگیری خیاطی ، نلدوانی ، کاشی کاری ، تخنیک وترمیم موترسایکل وقالین بافی آموزش دیدند.
این برنامه ازسوی ریاست کار ، امور اجتماعی ولایت میدان وردگ راه اندازی شده است.
سمیع الحق الکوزی رییس این اداره به آژانس باخترگفت که اکنون این صد جوان می توانند دربخش حرفه خود کارکنند و اقتصاد خانواده  شان را شگوفا سازند.
درپایان این دوره آموزشی ، برای هر اشتراک کننده وسایل و ابزارکار نیز اهدا شده است.
دراین دوره آموزش حرفه به جوانانی که ترک اعتیاد کرده اند نیز موقع داده شد.
هبت الله که سالها معتاد مواد مخدر بود ، با ترک اعتیاد حرفه آموخت تا بتواند ازاین راه زند گی خود وخانواده اش را بسازد.
اوگفت " حالا کوشش می کنم به جامعه مفید باشم ، به خانواده خود مفید باشم و کارکنم و یک لقمه نان به زن واولاد خود پیدا کنم."
داکترمحمد امین مبلغ سرپرست ولایت میدان وردگ درمراسم فراغت این جوانان گفت " اکنون زمینه کاربرای تان مساعد است ، در هر رشته یی که آموزش دیده اید ، کارکنید و اقتصاد تان را رونق بدهید."
با این حال رییس کار و امور اجتماعی میدان وردگ می گوید که در دور دوم قرار است دو صدو پنجاه جوان ازخانواده های فقیر آموزش حرفه بینند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا