اقتصاد

توزیع نهال های مثمر برای باغداران

پل علم باختر 17 حوت
درسال جدید ریاست زراعت ومالداری لوگر برای باغداران بیش از یکصدوسی وسه هزار اصله نهال مثمر را توزیع مینماید.
محمددین مومند رئیس زراعت ومالداری ولایت لوگر به آژانس باختر : این نهال ها شامل بادام ، زردآلو ،سیب، آلوبالو، گیلاس ، شفتالووناک می باشد با پنجاه فیصد تخفیف به دهاقین توزیع می گردد.
وی ا فزود، قرار است درجریان سال جدید دریکهزار ویکصدجریب زمین باغ های جدید احداث گردد.
سیفی الله مسوول برنامه ملی باغداری ریاست زراعت می گوید درسال 1395 پنج هزار باغ در لوگر که درمعرض خطر از بین رفتن  قرار د اشت دوباره احیا گردیده و چهل وپنج باب کشمش خانه وپانزده ذخیره آب را اعمار کرده است .
محمدحلیم فدایی والی لوگر که با قوماندان امنیه و اکثر روسا دوایر دولتی در محل توزیع امروز اشتراک نموده بود گفت: هر نهال که باغداران غرس می کند باید نهال صلح باشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا