امنیت

جامعه مدنی: قوماندان پولیس کابل برکنار شود

کابل/ باختر/ 4 حمل
صدها تن از فعالان جامعه مدنی، حقوق زن و شهروندان کابل امروز دریک راه پیمایی با شعار دادن "فرخنده هستیم" خواهان به محکمه کشانیدن عاملان قتل فرخنده شدند.
این اعتراض کنندگان شعار می دادند که "حمایت از جنایت، جنایت است"
آنها خواهان برکناری قوماندان پولیس کابل به دلیل عملکرد ضعیف وی در جلوگیری از قتل فرخنده شدند.
فرخنده دختر جوان هفته گذشته درزیارت شاه دوشمشیره کابل به اتهام سوزاندن پاره های از قرآن کریم، ازسوی مردان خشمگین به قتل رسید. مردان خشمگین نخست فرخنده را با سنگ و چوب کوفتند، با موتر زیرگرفتن و بعد جسد وی را آتش زدند.
فعالان جامعه مدنی و شهروندان خواهان دادخواهی برای فرخنده شدند و ازحکومت خواستند که علاملان این رویداد را بازداشت و به محکمه بکشاند.
باری سلام یکتن از فعالان جامعه مدنی به آژانس باخترگفت: ما از دولت می خواهیم کسانی را که درقتل فرخنده دست دارند، از پولیس گرفته تا تعویذ نویس و افرادی که فرخنده را به قتل رسانیده اند، بازداشت و به پنجۀ قانون سپرده شوند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که ۱۸ نفر در ارتباط با این حادثه گرفتار شده اند و 13 مامور پولیس به شمول  آمر حوزه دوم پولیس به خاطر ناکامی در جلوگیری از این قتل مورد پی گرد قرار گرفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا