فرهنگ

حسینه صافی: تطبیق قانون، شفافیت درپی دارد

کابل باختر/3/ ثور
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درجلسه شورای عالی تصدی ها گفت که تطبیق قانون درامور شفافیت درپی دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین جلسه باتاکید گفت که شفافیت زمانی به وجودمی آید که قانون درتمام عرصه و به صورت مشخص درآماده کردن برنامه های مالی نهاد های مربوط مدنظر باشد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به صرفه جویی در مصارف نیز تاکیدکرد و گفت که صرفه جویی مصارف ممد ازدیاد عواید می شود.
دراین جلسه نورمحمد حسن خیل رییس تصدی افغانتور گزارش از کارکردهای این نهاد را درسال 1397 ارائه کرد و نیز به توضیح برنامه های مالی افغانتور درسال 1398 پرداخت.
به همین ترتیب شفیق الله شهرانی رییس عمومی تصدی ها وشرکت های دولتی وزارت مالیه درمورد گزارش تصدی افغانتور صحبت کرد و نظریات خود را درمورد برنامه های مالی این نهاد ارائه کرد.
دراخیر برنامه مالی سال 1398 افغانتور پس از تعدیل دربرخی ازموارد تصویب شد.
دراین جلسه نمایندگان وزارت اقتصاد و نهادهای مربوط اشتراک کرده بودند. علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا