امنیت

داعش درفکر گسترش نفوذ درافغانستان

کابل باختر/ 30/ عقرب
باآنکه منابع امنیتی کشور از سرکوب داعشی ها دربخش های ازکشور سخن گفته اند مگر نشانه های وجود داردکه این گروه درزابل برای استحکام قدرتش کار میکند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: افزایش فعالیت گروه داعش و ایجاد مراکز آموزشی این گروه برای سربازگیری دربرخی نقاط ولایت زابل نگرانی هایی را به بار آورده است و گفته شده که گروه طالبان مسلح مناطق تحت اداره شان را به گروه داعش سپرده اند.
برخی از مقام های ولایت زابل ازافزایش و فعالیت هراس افگنی گروه داعش درمربوطات این ولایت ابراز نگرانی کرده و گفته اند که این گروه اخیراً مراکز مجهز را در چندین ولسوالی زابل ایجاد کرده اند زیرا مناطقی که قبلاً تحت اداره گروه طالبان قرارداشت و آنان دراثر عملیات های نظامی نیروهای امنیتی کشورتضعیف شده بودند به گروه داعش سپرده اند.
به گفته آنان حدود دوصد خانواده وابسته به گروه داعش درمربوطات ولسوالی های خاک افغان ، دایچوپان و نوبهار مستقر شده اند.
درهمین حال معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز حضور افراد وابسته به گروه داعش را در مربوطات ولایت زابل تائید کرده و گفته است درمیان افراد وابسته به گروه داعش که فعلاً در زابل مستقر اند اتباع خارجی نیز شامل اند که از پاکستان آمده اند اما برای سرکوب این گروه اقدامات جدی روی دست گرفته شده است.
بربنیاد گزارش های منتشر شده، درحال حاضر گروه داعش با استفاده از ده ها مسجد درمربوطات ولایت ننگرهار دست به فعالیت های هراس افگنی زده اند و نیز نگرانی های باشند گان این ولایت را بیشتر ساخته است.
این درحالیست که دربهار و تابستان سالجاری عملیات های گسترده ازسوی نهادهای امنیتی کشور علیه افراد وابسته به گروه داعش در مربوطات ولایت ننگرهار راه اندازی شده و عده یی از افراد این گروه کشته ، زخمی و نیزعده دیگر آن به مناطق همجوارمتواری شدند و ساحات از وجود گروه داعش پاکسازی شد.
اما اکنون رییس حج و اوقاف ولایت ننگرهارگفته است بین شصت تاهفتاد مسجد درولسوالی های اچین ، ده بالا ، نازیان ، کوت وپیچراگام ولایت ننگرهار به مراکز نظامی گروه داعش مبدل گردیده است زیرا ازاین اماکن مقدس به عنوان سنگر استفاده میکنند و دربرابر نیروهای امنیتی کشور از همین مکان ها مرمی انداخت میکنند.
اوگفته است که استفاده افراد داعش از مساجد اهانت به اماکن مقدس بوده و این کار گروه داعش مانع عبادت مردم محل شده است.
وی افزوده است که تقریباً در قریه های بزرگ بیشتر ازده باب مسجد است و قریه های که تحت اداره افراد وابسته به گروه داعش است در آن ضمن آنکه بودوباش دارند اجتماع وبه مردم تمرینات نظامی را می آموزانند.
درهمین حال باشندگان ولسوالی های یاد شده ازحضور داعش درمساجد حرف زده میگویند مراکز نظامی آن گروه همه در تاسیسات عام المنفعه بخصوص مساجد بوده است.
به گفته آنان، از روزی که افراد وابسته به گروه داعش درمربوطات این ولایت پیدا شده و دست به فعالیت های هراس افگنی میزنند یا در کلینیک ها مرکز گرفته اند و یا درمساجد و یا هم درمکاتب جای گرفته اند.
اما سخنگوی والی ننگرهار ضمن آنکه استقرار گروه داعش را درمساجد تائید کرده افزوده است برای خارج ساختن افراد وابسته به گروه داعش ،اقدامات جدی اتخاذ شده است و بزودی عملیات پاکسازی از وجود هراس افگنان در مناطق یاد شده آغاز میگردد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی واضح ساخته است که شهروندان پاکستانی، ایغورهای چین، شهروندان عراقی ، سوریه ، یمن ، اعضای جبنش اسلامی ازبکستان و شماری دیگری از شهروندان کشورهای آسیای میانه اعضای داعش درافغانستان اند که مصروف فعالیت های هراس افگنانه و توسعه ساحات تحت نفوذ شان اند.
قبلاً شماری از آگاهان سیاسی افغان گفته بودندکه با تند شدن عملیات علیه داعشی ها در عراق و سوریه اعضای این گروه به سوی افغانستان رخ خواهند کرد تا ازآن طریق آسیای میانه را تهدید کنند.
این نگرانی درروسیه نیز درحال گسترش است و خاتمه بخشیدن به آن فقط در اجماع منطقه یی کشورهای منطقه می تواند میسر باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا