سیاست

داکتر عبدالبصیرانور: اعمار جاده ها درگذشته به شرکت های غیر معیاری سپرده شده

کابل باختر 13 دلو
دانیال کلاس رییس عمومی پروژه همکاری تخنیکی با وزارت فواید عامه، امروز با داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت عدلیه به آژانس باختر، دراین ملاقات کلاس در مورد پروژه که مسوولیت آنرا به عهده دارد به وزیر عدلیه معلومات داده افزود: " از شما دعوت میکنیم تا در کمیته بین الوزارتی که متشکل از وزارتخانه های عدلیه، امورشهرسازی، فواید عامه، انکشاف دهات و مالیه روز دوشنبه برگزار میگردد، اشتراک نمایید تا بتوانیم یک اداره را بوجود بیاوریم که از حفظ و مراقبت سرک ها نظارت نماید. "
در مقابل وزیر عدلیه گفت:" نظر ترجیحی من اینست که تا یک اداره بوجود آید که از حفظ و مراقبت سرک ها نظارت نماید، ولی این اداره نباید با وزارت فواید عامه بی ارتباط بماند."
در ادامه وزیر عدلیه گفت که متاسفانه اعمار جاده ها در گذشته بدست شرکت های غیر معیاری سپرده شده بود و مکلفیت های خودرا بخوبی انجام نداده اند. وی افزود" با تاسف ، با مصرف زیادی که صورت گرفت از داشتن جاده ها مطابق معیارهای فنی و تخنیکی محروم هستیم.انتظار داریم برنامه موجوده بتواند به موفقیت های لازم دست یابد."

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا