جامعه

دستگیری یک عضوپارلمان ازنیازمندان ؛ اوبه هزارخانواده دربلخ مواد غذایی کمک کرد

مزارشریف/ ۲۰ حمل/ باختر
یک عضو پارلمان ،  دربلخ به هزارخانواده نیازمند مواد غذایی کمک کرد.
این اقدام او باعث حمایت سایرتاجران و مردم بلخ شد.
این درحالی است که به خاطر شیوع ویروس کرونا وقرنطین شدن شهرمزارشریف اکنون خانواده ها وکارگران روز مزد بی کار اند.
عباس ابراهیم زاده معاون دوم ولسی جرگه یک هزار خانواده فقیر وبی بضاعت را تحت پوشش کمک های خویش قرار داد . او  در گام  نخست برای هر خانواده یک بوری آرد کمک کرد و گفت که به زودی دست به کمک های دیگری نیز خواهد زد.
این کار ابراهیم زاده مورد حمایت وتایید شورای علما واتاق های تجارت بلخ قرار گرفت . این دو نهاد از سایر تجار خیر خواستند که در چنین شرایط به داد فقرا ومساکین برسند.
درگام بعدی قرار است تجار خیر شش هزار خانواده فقیر ونیازمند بلخ مواد غذایی کمک کنند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا