اقتصاد

دهقانان در نیمروز کمک دریافت کردند

نیمروز 14 میزان باختر
دوصد کشاورز  متضرر از سیلاب های اخیر در نیمروز کمک دریافت کردند.
محمد نبی براهویی معاون والی نیمروز به آژ انس باختر گفت که برای هر یک از این خانواده ها که در اثر سرازیر  شدن سیلاب های اخیر خانه های شان را رها کرده اند وکشت و زراعت آنان نیز خساره مند شده است  اداره ملی  مبارزه با حوادث طبیعی  یکصد کیلو گرام گندم راکه کشور  دوست هندوستان به دسترس آن اداره قرار داده است توزیع کرد.
براهویی گفت که همکاری وهمدردی با خانواده های نادار از وظایف اصلی و انسانی آنان است و تلاش  می کنند تا برای سایر خانواده های متضرر و بیجا شده کمک های موسسات را جذب کنند.
وی اضافه کرد٬ در آینده نزدیک برای پانزده هزار خانواده دیگر نیز به اساس سروی کمک صورت می گیرد. شکریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا