جامعه

زنان بغلان خواستار حفظ آزادی های شان اند

پلخمری 20 دلو باختر
زنان بغلان به صلح پایدار و دایمی امید بسته اند.
نازنین عمری یکی از فعالان حقوق زن در بغلان در مصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که زنان بغلان امید های زیادی به روند صلح بسته اند ولی در عین زمان نگرانی هایی هم دارند که مبادا حقوق زنان و آزادی های فردی و اجتماعی آنان که در هفده سال گذشته به دست آمده است قربانی شود.
او گفت که به باورمن تامین امنیت،  تطبیق عدالت و صلح پایدار که هماناحاصل قربانی فرزندان کشور می باشد فقط در یک مسیر تامین شده م یتواند و آن شنیدن صدای مردم و دفاع از نهاد های امنیتی و نظامی کشور می باشد .
او گفت که هر چند دست آورد های هفده ساله از جمله آزادی بیان  ، حقوق زنان ، ارزش های محلی  شهروندی در حیات اجتماعی و سیاسی  شرط انسانی می باشد که نباید قربانی معامله های سیاسی گردد.
لیدا عظیمی که در یکی از ادارات دولتی بغلان ایفای خدمت می کند می گوید،  آمدن صلح در کشور آرزوی هر افغان است ولی نباید این صلح منجر به گرفتن قربانی از دست آورد های زنان شود .
او گفت، اگر صلح به میان می آ ید صلحی باشد که برای تقویت نهاد های دفاعی و امنیتی شگوفانی و آبادانی کشور، قطع مداخلات  بیگانه گان و حمایت از آزادی بیان ، دموکراسی  نه مسایل غیر ضروری که بامنافع ملی ما در تضاد باشد. قایم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا