اقتصاد

سی میلیون دالر لیلام می شود

کابل/ 28حمل/ باختر
دافغانستان بانک الی مبلغ ۳۰ میلیون دالر را در داوطلبی روز شنبه 30 حمل ۱۳۹۹ به طور لیلام به فروش می رساند.
از بانک ها و صرافان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا دراین داوطلبی شرکت کرده و برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم تصیه کنند.
آن عده صرافانیکه تاکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک درلیلام های اسعار را تحویل نکرده اند می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک کنند.
قابل تذکر دانسته می شودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد ،برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک کنند. ختم/ مجیب …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا