سیاست

شهروندان کابل نعره یی دادخواهی سر دادند

کابل باختر 20 عقرب
هزاران شهروند کابل که پیکر شهدا زابل را به شانه حمل می  کردند ، دریک حرکت مدنی امروز دولت را به انتقاد گرفته خواسته های شان را درقطعنامه یی از زمامداران مطرح ساختند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مظاهر کننده از دشت برچی تابوت های شهدا را حمل کردند و در برابر دروازه های ارگ ریاست جمهوری تجمع نمودند.
اشتراک کننده گان این تظاهرات از اقوام ومذاهب مختلف بودند و نعره دادخواهی،تامین عدالت وامنیت ومرگ بر طالب و داعش را سرداده بودند.
سه روز قبل هراس افگنان سر هفت تن از افراد ملکی را شامل مرد، زن و کودک در زابل سر بریدند آنها همه هزاره بودند .
ماتم داران دیروز اجساد قربانیان را ازغزنی به کابل انتقال دادند و امروز پیکر این شهدا را تا دروازه ارگ رساندند.
عبدالرحیم ایوبی نماینده  مردم زابل در شورای ملی به خبرنگار آژانس باختر  گفت که دشمن با این حرکت می خواست نفاق را درمیان مردم دامن بزند.
به گفته  او، حرکت مدنی شهروندان نشان داد که مردم افغانستان باهم متحد و یک پارچه می باشد .
درهمین حال محمدعباس باشنده ولایت غزنی گفت که داعش وطالب پروژه ای خارجی می باشند ، آنها  با مردم  افغانستان دشمنی دارند آنها نه قوم ونه مذهب ونه زن  وطفل می شناسند همه را گیر کنند، می کشتند.
مظاهر کننده گان همچنان دولت  را به تساهل در برابر هراس افگنان متهم می کردند و از دولت می  خواستند  که در برابر آنانی که مردم  افغانستان را می کشند، رحم نکنند.
ثمر گل باشنده ولایت  ننگرهار یکتن دیگر از مظاهره کننده گان گفت: گروه داعش بار اول نیست به چنین جنایت می  کنند چند قبل درننگرهار کودک نوازد را دو توته کردند .
به گفته وی، اگر دولت جلو این جنایات را نگیرد، فردا چنین حوادث درکابل ودیگر ولایات  صورت خواهد گرفت .
مظاهره کننده ها در قطعنامه ای بر ایجاد یک قول اردو نظامی وعملیات تمام عیار در زابل وغزنی، از دیار واحد های اداری در ولایت غزنی تاکید کردند، شهدا درتپه ای درکابل دفن گردند  وتپه به تپه شهدا مسمی کردد.
آنها تاکید دارند، درصورت که به خواست شان توجه نگردد به حرکت مدنی شان ادامه  میدهند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا