امنیت

طالبان مسلح یک پایه دیگر برق انتقالی را تخریب کرد

کابل باختر/ 13/ دلو
سخنگوی ریاست برشنا موسسه میگوید که طالبان مسلح یک پایه دیگر برق انتقالی را دربغلان تخریب کردند.
وحیدالله توحیدی به خبرنگار آژانس باختر درمورد گفت که طالبان مسلح یک پایه دیگر برق انتقالی ازبکستان به کابل را درساحه دند شهاب الدین درحومه شهر پلخمری با پل اره و قطع کرده اند.
وی خاطر نشان کردکه کارمندان فنی ریاست برشنا موسسه، ازپنج روز به اینسو در پلخمری به سر میبرند اما شرایط کار برای آنان مساعد نشده است.
وی گفت، هرگاه وضعیت امنیتی درساحه بهبود یابد کارمندان فنی آن ریاست به زودترین فرصت به تریم مجدد پایه های تخریب شده می پردازند و جریان برق وارداتی را دوباره به کابل تامین میکنند.
توحیدی گفت که درحال حاضر چهل و پنج میگاوات برق ازفابریکه تولید برق ماهیپر و هفتادو پنج میگاوات دیگر با مصرف گزاف از دستگاه های حرارتی برای شهروندان کابل برق تولید میشود.
وی از شهروندان خواست تا ازمصرف بی مورد انرژی برق خود داری کنند وتا ترمیم دوباره پایه های برق، شهروندان بکوشند صرف برای تنویر منازل شان از برق استفاده نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا