آموزش

طرح شمول درپوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی تایید شد

کابل باختر30اسد
درجلسه بورد مشورتی بخش تحصیلات عالی به ریاست پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طرح شمول داوطلبان واجد شرایط در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور تایید شد.
به گزارش آژانس باختر:  این طرح در دو بخش و 18 بند پس از غور و تبادل نظر در سه جلسه بورد مشورتی بخش تحصیلات عالی خصوصی به  ریاست سرپرست وزارت تحصیلات عالی نهایی شد  و قرار است به خاطر تصویب به جلسه کابینه ارائه شود  .
در سومین جلسه بورد مشورتی بخش تحصیلات عالی خصوصی که به حضورداشت  مسوولان وزارت تحصیلات عالی، شماری از روسای پوهنتون ها، نهاد های ذیربط برگزار شد ، نخست سرپرست وزارت تحصیلات عالی گزارش جلسات گذشته بورد یاد شده را شنید و مکلفیت های اداره ملی امتحانات ، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را در رابطه به چگونگی شمول محصلان به نهاد های تحصیلی خصوصی را مشخص کرد .
همچنان اعضای بورد بعد از شریک کردن نظریات  شان، دو طرح کوتاه مدت و دراز مدت را که در برگیرندۀ  نمرات کامیابی در رشته های طب معالجوی، انجنیری سیول، طب ستوماتولوژی، فارمسی و سایر رشته های پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی است، مشخص کردند و بر آن توافق کردند.
قابل ذکر است که طرح کوتاه مدت در سمستر خزانی و طرح دراز مدت در سمستر های سال تحصیلی 1399 قابل تطبیق است. احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا