اقتصاد

فابریکه شکر بغلان دوصدو هشتاد و پنج تن شکر تولید کرده است

پلخمري باختر ۲۴ حوت
فابریکه شکر بغلان در مدت سیزده روز دوصدو هشتاد و پنج تن شکر تولید کرده است.
غلام سخی  رییس فابریکه شکر بغلان به آژانس  باختر گفت: در نتیجه  فعالیت فابریکه  شکر بغلان مقدار دوصدو هشتاد و پنج تن شکر با استفاده از سه هزار شصت صد سی وسه تن  لبلبو در مدت  سیزده روز فعالیت این فابریکه  تولید گردید.
رئیس فابریکه قند بغلان مقدار اراضی که امسال تحت زرع  لبلبو قرارگرفته بود موازی چهارصدونودوشش جریب زمین وکمتراز سال گذشته وانمود ساخته علاوه کرد؛ عامل عمده واساسی پایین آمدن سطح زرع لبلبو درولایت بغلان  موجودیت ناامنی ها، شیوع آفات نباتی واز جانب هم غصب ملکیت های این شرکت  توسط غاصبین و عدم روحیه همکاری برخی از ادارات سکتوری ازجمله زراعت وآبیاری بوده باعث آن گردید تا سطح مزارع لبلبو تاحد کاهش یابد.
رئیس فابریکه شکربغلان نبود تخصیص وبودجه لازم، پایین بودن قیمت لبلبو را از موارد دیگری مشکل های فابریکه خواند.
وی ضمن آنکه نیاز سالانه فابریکه را به بیش از یکصد هزار تن لبلبو  وانمود ساخت علاوه کرد:درصورت تهیه مواد خام مورد ضرورت فابریکه افزون برتهیه شکر مورد ضرورت شهروندان زمینه اشتغال برای بیش از پنجصد تن از کارگران مهیا میشود.
به گفته موصوف اکنون بیش از پانزده هزارجریب اراضی زراعتی ملکیت آن شرکت درساحات دند غوری، چشمه شیر، بغلان قدیم  و بغلان مرکزی  درتصاحبی غاصبین بوده درصورتیکه اراضی متذکره از نزد غاصبین گرفته شود مشکلات فابریکه قند تاحدی از ناحیه کمبود مواد خام مرفوع خواهد شد.
قابل تذکر است که فابریکه شکربغلان که درسال ۱۳۱۹به فعالیت آغاز نموده  است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا