سیاست

فعالان مدنی افغان به سفر رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان به کابل اعتراض کردند

کابل 18 جدی باختر
سفر مولانا فضل رحمان رهبرجمعیت علمای پاکستان به افغانستان ، خشم فعالان جامعۀ مدنی کابل را برانگیخت.
درآستانۀ این سفر، امروز ده ها فعال مدنی درکابل دست به گردهم آیی وراه پیمایی اعتراض آمیز زدند.
مولانا فضل الرحمان با برخی دیگر از رهبران احزاب سیاسی پاکستان برای آنچه گفتگو در بارۀ مبارزۀ مشترک با تروریزم خوانده می شود، ازسوی رییس جمهور افغانستان دعوت شده است تا به کابل بیاید.
رهبرحزب جمعیت علمای پاکستان بارها فتوای جنگ دربرابرحکومت و مردم افغانستان را صادر کرده است.
او در تازه ترین ابراز نظرطالبان را برادر خوانده و گفته  که جنگ در افغانستان ازنظر دین اسلام ، روا است.
فعالان مدنی ومقامات افغانستان همواره پاکستان واحزاب سیاسی اش را حامی تروریزم درمنطقه می خوانند.
آنان مولانا فضل رحمان را پدر معنوی طالبان می خوانند ومی گویند که وی به گونۀ منظم ، گروه های تروریستی را برای راه اندازی حملات انتحاری ، به ویژه دربرابراهداف ملکی تشویق و بسیج می کنند و به آنان زمینۀ آموزش های تروریستی را فراهم می کنند.
فعالان مدنی درواکنش به سفر مولانا فضل رحمان به کابل ، شعارهایی برضد افراط گرایی و عامیان شان سر دادند و حضور رهبرحزب جمعیت علما به افغانستان را بی حرمتی به خاک وعزت مردم رنج دیدۀ افغانستان به ویژه قربانیان تروریزم خواندند.
این فعالان مدنی ازحکومت افغانستان خواستند تا کسانی را که به گفتۀ آنان برای سازمان های جاسوسی بیرونی کارمی کنند وامنیت را از درون مختل می کنند ، باید شناسایی ومورد پیگرد قراردهد.
باری سلام فعال مدنی ویکی ازسازماندهنده های این حرکت مدنی اعتراض آمیز درگفتگو با آژانس خبری باخترگفت " حکومت افغانستان باید تنها با مقامات عالی رتبۀ پاکستان  وارد مذاکره شده و ازراه فشارهای سیاسی وهمگرایی منطقه ای ، به حمایت پاکستان ازگروه های تروریستی پایان دهد. باج دادن سیاسی به گروه های دهشت افگن ، سبب تقویت بیشتراین گروه ها و ادامۀ جنگ درافغانستان خواهد شد."
وی همچنان دعوت محترمانه ازمولانا فضل الرحمان را درواقع احترام کردن به دشمنی دانست که هیچ مرزی برای ریختن خون مردم بی گناه افغانستان قایل نیست .
فعالان مدنی شرکت کننده دراین گردهم آیی اعتراض آمیز حمایت شان را از هر برنامه ای که منتج به صلح درافغانستان شود ابراز داشتند اما به دولت هشدار دادند که باج دادن های سیاسی، آنهم به گروه های تروریستی پاکستانی ، به نفع صلح در افغانستان نیست .
درآستانۀ سفر رهبرحزب جمعیت علمای پاکستان به کابل ، پایتخت وبرخی شهرهای دیگر کابل گواه گردهم آیی و راه پیمایی های اعتراض آمیز بوده است.
حمایت علنی مولانا فضل رحمان رهبرجمعیت علمای پاکستان از گروه های تروریستی ازجمله طالبان درافغانستان ، همواره واکنش های تندی را درمیان شهروندان کشور درپی داشته است.
اخیراً پناهنده های افغانستانی درانگلستان درجریان دیدار مولانا فضل رحمان ازلندن ، بروی به خاطر حمایتش از تروریزم و ادامۀ جنگ درکشور اعتراض کردند وحتی برموترحامل وی حمله نمودند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا