سیاست

قاضی القضات: تحقق همه جانبه برنامه ها، بستگی به توانمندی مادی وتخنیکی دارد

کابل باختر 23 دلو
پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات قبل از ظهر امروز با خانم  اشلی بار هماهنگ کننده برنامه های پروژه استقرارحاکمیت قانون در افغانستان که ازجانب اداره انکشافی ایا لات متحده امریکا تمویل میگردد ، ملاقات کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست قاضی القضات درمورد پلان پنج ساله گذشته ستره محکمه صحبت کرده  و نقش کمک های جامعه جهانی و پروژه های همکار در تحقق آن  را قناعت بخش خواند و درمورد پلان پنج سال بعدی ستره محکمه که مشمول اولویت های ملی قضایی اند  ، مطالبی را بیان داشت و افزود که تحقق همه جانبه برنامه ها و پلانهای کاری بستگی به توانمندی مادی و تخنیکی داشته و پروژه های همکار زمانی میتوانند مفید تر واقع گردند که برنامه های شان درهماهنگی کامل با قوه قضائیه ترتیب و با توافق نظر هردو جانب اجرا و عملی گردد .
سپس خانم ( اشلی بار) درمورد  برنامه های آ ینده پروژه که هدف آنرا تقویت فزیکی و تخنیکی نهاد های عدلی و قضایی تشکیل میدهد ،  صحبت نموده ، جزئیات برنامه های آن پروژه را با ادارات ستره محکمه و محاکم مربوط به تفصیل بیان کرد و نظریات و پیشنهادات ستره محکمه  درراستای غنامندی بیشتر این برنامه ها رامهم خواند، وی همچنان نسبت به تحقق پلان پنج سال قبلی ستره محکمه و نتایج مثبت آن  اظهار خوشی کرده ، ضمن ابراز همکاری در تحقق اولویت های بعدی قوه قضائیه  گفت که حا ضر ند برنامه های شانرا  با جانب ستره محکمه به بحث گذاشته و بعد از توافق و هماهنگی دو جا نبه  مورد اجرا قرار دهند .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا