سیاست

معاون کمیسیون انتخابات : آوردن تعدیلات درقانون انتخابات کار شورای ملی است

کابل باختر 25 سنبله
معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا زمانیکه  قانون تشکیل وصلاحیت های انتخابات نافذ است اعضای کمیسیون یادشده کار را ادامه میدهند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشست خبری بیان داشت تا زمانیکه  قانون تشکیل وصلاحیت های کمیسیون نافذ است کمیسیون مستقل انتخابات  به کارش ادامه می دهد.
  اوگفت آوردن تعدیلات درقانون انتخابات وصلاحیت های شورای ملی است وآنهم در پنجمین سال دور کاری شان .
هوتکی تاکید کرد هر طرح وپیشنهادات که از سوی احزاب وافراد پیشکش میشود هرگاه مطابق به قو انین نباشد  قابل قبول کمیسیون نخواهد بود.
او افزود درشرایط  کنونی تعدیل  درقانون انتخابات  زیانبار است وبگذارند با این قوانین چند انتخابات تجربه شود .
هوتکی خاطر نشان کرد، کمیسیون بنا به نبود بودجه نتوانست انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولایتی را در زمان معین برگزار کند مگر چند بار  تاریخ برگزاری  انتخابات را به رئیس جمهور  مطرح کرده ایم اما بخاطر نبود امنیت و بودجه  مورد تاکید قرار نگرفت.
کمیسیون انتخابات آماده برگزاری  انتخابات است مگر نبود بودجه مانع  برگزاری  شده است .
اوگفت کمیسیون طرح تقویم برگزاری انتخابات را نهایی کرده است وبه زودی با رئیس جمهور  شریک خواهد شد .
هوتکی ادعا  کرد که  مصارف انتخابات  از یکصد هفده  ملیون دالر به شصت وسه  ملیون کاهش یافته است .
مسوولان وزارت عدلیه  دیروزاعلام کردند  قانون تعدیل  شده انتخابات  چاپ ونافذ گردیده  ومطابق آن اجراات صورت می گیرد .
معاون کمیسیون مستقل انتخابات درحالی به ادامه کار کمیشنران آن کمیسیون تاکید میکند که اخیراً  کمیسیون  ویژه اصلاح نظام انتخاباتی که حدود چند ماه قبل از سوی رئیس جمهور تعیین شد.
طرح ده ماده یی را  به رهبران  حکومت وحدت ملی ارایه کرد دراین طرح  به تعبیر  رهبری  درکمیسیون های انتخاباتی نیز اشاره شده است.
کمیسیون اصلاح  نظام انتخاباتی درحالی موظف به اصلاح نظام انتخاباتی شده است که کمیسیون مستقل انتخابات به عدم مدیریت  متهم است حتا شماری از کارمندان آن کمیسیون  متهم به تقلب درانتخابات شدند .
آگاهان سیاسی سخنان امروز عبدالرحمن هوتکی را گفته های واکنشی میدانند .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا