اخبارفرهنگجامعه

مولوی عتیق الله عزیزی: نسبت به هروقت دیگراکنون شرایط مناسب برای رشد صنعت توریزم وصنایع درکشورفراهم شده است

کابل / 2 حوت / باختر
به ریاست مولوی عتیق الله عزیزی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز نشست هماهنگی میان ریاست گرځندوی این وزارت و متشبثین، به منظوررشد و انکشاف صنایع دستی، برگزارشد .
به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست که با حضورمسوولان و نمایندگان نهاد های ذیربط و زنان متشبث وصنعت کار برگزارشد، معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، گفت: افغانستان فرهنگ غنی و اصیل دارد وبه صنایع دستی و فرهنگ کشور نباید تنها از لحاظ مادی اهمیت قایل باشیم بلکه ازلحاظ معنوی باید به ارزش های آن توجه داشته باشیم .
وی، افزود که نسبت به هروقت دیگر اکنون شرایط مناسب برای رشد صنعت توریزم، صنایع دستی و درمجموع فرهنگ، درکشورفراهم شده است.
معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، خاطرنشان کرد: با رشد صنایع دستی ازیک طرف می توانیم هویت و فرهنگ اصیل افغانستان را درداخل و خارج کشوربه نمایش بگذاریم و از جانب دیگر درراستای رشد اقتصادی کشورنقش مثبت داشته باشیم .
همچنان وی گفت که به خواست ها و پیشنهاد های متشبثان به خصوص زنان صنعت کار و متشبث، درهماهنگی با نهاد های ذیربط رسیدگی صورت خواهد گرفت.
بعد، حافظ نعمت الله منتظر رییس گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، درصحبت هایش گفت که ریاست گرحندوی درراستای برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و رفع مشکلات زنان صنعت کار، می کوشد.
سپس، محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت که انکشاف صنعت درافغانستان باعث پیشرفت اقتصادی درکشورمی شود.
او، افزود که فراهم شدن فضای امن برای تجار امر مهم است و تاکید کرد که درزمینۀ رشد اقتصادی و فضای مناسب کار، برای زنان و مردان تجارت پیشه تلاش می کنند.
همچنان دراین نشست رحیم الله سمندررییس اتاق صنایع و معادن، عتیق الله مسلم مشاور وزارت زراعت و مالداری و مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به ترتیب صحبت کردند.
آنان، نقش صنایع ، تجارت، زراعت و مالداری و همچنان استخراج معادن را در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور مهم دانستند ودراین زمینه خواهان توجۀ بیشتر مسوولان امارت اسلامی شدند.
به همین ترتیب، رویا حفیظی سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و وحیده شیرزاد یک تن از زنان صنعت کار،دررابطه به برنامه های شان درقسمت رشد کار و فعالیت زنان صنعت کار ، معلومات دادند.
آنان خاطرنشان کردند که اکنون زنان می توانند درچوکات شرایط اسلامی به کارو فعالیت شان به ویژه دربخش تجارت و صنعت، بپردازند و درپیشرفت اقتصادی کشور سهم داشته باشند.
همچنان آنان خواست ها و پیشنهاد های شان را به خاطررشد فعالیت زنان تجارت پیشه و صنعت کار، ابراز کردند و خواهان رفع مشکلات و حمایت شان از جانب رهبری امارت اسلامی شدند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا