جامعه

هفته کتاب وکمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در کشور

کابل باختر 27 ثورباختر
کتاب یک رکن اساسی در پیشرفت جوامع و عامل  مهم  در انتقال  اندیشه ها ،فکر، اطلاعات  و فرهنگ ها بوده پس لازم است تا مطالعه و فرهنگ کتابخوانی را نهادینه ساخت  و از آن  به سوی  جوامع کار گرفت.
مفسر آژانس باختر مینگارد: در افغانستان هفته کتاب تجلیل میشود، هدف از برگزاری هفته کتاب جلب  توجه  شهروندان  بخصوص جوانان به ارزش کتاب  و کتاب خوانی است، فرهنگ که درسالهای پسین در افغانستان گمرنگ شده است، کتاب  و کتاب خوانی  به فراموشی سپرده  شده است .
در حالیکه  از کتاب خوانی آئینه  تمدن  بشری یاد میشود هرتمدن و بیشرفت  را که  کشورهای دیگر شاهد اند نتیجه  مطالعه  ، تحقیق و پژوهش  بوده  ،کتاب انتقال  دهنده اندیشه  علم ، دانش از یک فرد  به فرد دیگر از اجتماع به اجتماع دیگر ،بالاخره انتفال دهنده هستی و دانستی های  یک نسل به نسل های بعدی میباشد.
علما کتاب را روزنه  میدانند که  افق را روشن  میسازد واستفاده ازکتاب  معرف تمدن و ترقی  فرهنگ است 
اگر به گذشته  متمدن و شگوفای کشور خود  از آریانای کهن گرفته  تا خراسان  و افغانستان امروز دقیق شویم  این سرزمین دانشمندان بزرگ را برای بشریت  معرفی داشته،  نویسند گان، گرانقدری بوده اند که در آگاهی بخش به جامعه رشد جامعه واعتلای کشور با قلم  وکتاب شان خدمت کردند.
مگر امروز افغانستان با وضعیت متفاوت  تر مواجه است ، نسبت به کتاب آن بینش گذشته وجود ندارد، نه تنها فرهنگ کتاب  خوانی  کمرنگ شده  بل  ابتذال  و تقلید  راهش را درجامعه ما پیدانموده که این میتواند یک خطر و یک تهدید بزرگ برای  ملتی باشد  که درعلم  و فرهنگ گذشته پربار وپر دستآورد داشته اند.
بی تفاوتی  و بی اعتنایی نسل جوان نسبت به ارزش های فردی، فرهنگی  ، محیطی و  کشوری چنگ زدن به ابتذال، استفاده بیش از حد از شبکه  های اجتماعی ، رشد سریع تکنالوژی  بخصوص شبکه  های مخابراتی و انترنت باعث گردید که فرهنگ مطالعه  آسیب  های جدی ببیند  .
امروز وضعیت کتاب و کتاب خوانی در کشور سیر نزولی دارد درکناراین مسایل نبود کتابخانه های غنی، مانع کار پژوهشگران ومحققان شده است
همچنان نبود چاپ خانه های معیاری  و کم هزینه، نیز روند چاپ کتاب را درکشور آسیب رسانده است وآنانیکه علاقمند به نوشتن و چاپ کتاب اند مجبور میشوند که به  بیرون  از کشور سر بزنند .
عدم رشد  صعنت چاپ درکشور باعث قاچاق هزاران جلد  کتاب بی کیفیت از بازار قصه خوانی پشاور به کشور شده است وامروز شهروندان کشور  ازاین ناحیه بخصوص از ناحیه موجودیت هزاران جلد کتاب  درسی  بی کیفیت در بازار ها  مشکلات خود را دارند.
تجلیل  هفته کتاب یک حرکت نیک در راستای دریافت خلا ها  و مشکلات است که در خصوص کتاب و کتاب خوانی وجود دارد،   ضمنا  یک حرکت نیک  در راستای  تشویق  شهروندان به خصوص جوانان درقسمت نهادینه  شدن فرهنگ کتاب خوانی بوده میتواند و امید میرود  با این گونه  نامگذاری  ها در تقویم کشور، بتوانیم فرهنگ کتاب  خوانی  را در کشورپررنگ ساخته   جوانان را از ابتذال و استفاده  بی حد از شبکه  های اجتماعی نجات دهیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا