فرهنگ

هلمندي ها براي بازسازي قصر هاي دارالامان وچهلستون كابل کمک پولی کردند

 

لشكرگاه/26/حمل/باختر

روند جمع آوري پول براي بازسازي قصر دارالامان در ولايت هلمند آغاز شد.

اين روند طي يك نشست كه در آن محمد گلاب منگل والي هلمند،‌ مسوولين ادارات دولتي و نماينده گان نهادهاي آزاد اشتراك داشتند آغاز گرديد.

محمد گلاب منگل والي هلمند گفت تاريخ كشور به بهاي خون حفظ گرديده است و فعلا"ً‌هم نگهداري آن وظيفه هر افغان ميباشد.

به گفته وي كه براي بازسازي قصر دارالامان شاروالي كابل دست به كار شده ولي براي بازسازي آبدات تاريخي كشور همه ما افغان ها سهم فعال بگيريم و به اندازه توان خود با شاروالي كابل همكاري نقدي نماييم،‌تا اين قصر دو باره بازسازي گردد و افتخار اهداف كمك نقدي را به سطح كشور بايد در قدم اول هلمند كسب نمايد و در اين زمينه تا فعلا"ً‌در ولايات ديگري كشور چنين گام برداشته نه شده است.

بعدا"ً‌اشتراك كننده نيز صحبت نموده و ووعده سپردند كه دراين پروسه سعي و تلاش خواهد نمود كه دراخير اين جلسه از سوي محمد گلاب منگل والي هلمند يكصد هزار افغاني، پنج صد هزار افغاني از سوي اتحاديه تجارملي و ساير افراد صورت گرفته كه در اولين روز برنامه جمع آوري اعانه براي بازسازي قصر هاي كابل درولايت هلمند مبلغ چهل و دو هزار دالر امريكايي و يك مليون و شصت و هشت هزار افغاني جمع آوري شد.

اين پروسه در اين ولايت جديدا"ً آغاز گرديده است و پيشبيني ميگردد كه تا اخير اين پروسه شايد ده مليون افغاني جمع آوري گردد اين برنامه مدت يك هفته ادامه خواهد يافت .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا